Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

Wzornictwo, Innowacja, Społeczeństwo

Projekt zakłada realizację kierunku zamawianego „Wzornictwo”.

  Strona projektu „Wzornictwo, Innowacja, Społeczeństwo”

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie małopolskim

  Strona projektu „Wspieranie rozwoju...”