Field of studyFull-time studiesExtramural studies
Archival Studies, Document Management and Information Brokering
(Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo)
+ +
Art & Design
(Art & Design)
+  
Biologic Rejuvenation
(Odnowa biologiczna)
  +
Biology
(Biologia)
+ +
Computer Science
(Informatyka)
+ +
Cultural and Media Studies
(Kulturoznawstwo i wiedza o mediach)
+ +
Education
(Pedagogika)
+ +
Environmental Protection
(Ochrona środowiska)
+  
Ethics – Mediations and Negotiations
(Etyka – mediacje i negocjacje)
+ +
Geography
(Geografia)
+ +
German and Central European Studies
(Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie)
+  
Graphic Art
(Grafika)
+  
History
(Historia)
+ +
Information Management and Digital Publishing
(Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe)
+  
Information Technology Education
(Edukacja techniczno-informatyczna)
+ +
Internal Security
(Bezpieczeństwo wewnętrzne)
+ +
International Relations
(Stosunki międzynarodowe)
+ +
Mathematics
(Matematyka)
+ +
National Security
(Bezpieczeństwo narodowe)
+ +
Philology
(Filologia)
English Philology
(specjalność filologia angielska)
+ +
Germanic Philology
(specjalność filologia germańska)
+  
Italian Philology – Translation in Intercultural Communication
(specjalność filologia włoska – tłumaczenia w komunikacji międzykulturowej)
+  
Romance Philology
(specjalność filologia romańska)
+ +
Romance Philology with Russian
(specjalność filologia romańska z językiem rosyjskim)
+  
Russian Philology
(specjalność filologia rosyjska)
+ +
Russian Philology with French
(Filologia, spec. filologia rosyjska z językiem francuskim)
+  
Spanish Philology
(specjalność filologia hiszpańska)
+  
Philosophy
(Filozofia)
+ +
Physics
(Fizyka)
+  
Polish Philology
(Filologia polska)
+ +
Political Science
(Politologia)
+ +
Pre-School and Early School Education
(Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
+ +
Public Administration
(Administracja)
+ +
Social Economy
(Ekonomia społeczna)
+ +
Social Communication and Cultural Linguistics
(Komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa)
+ +
Social Work
(Praca socjalna)
+ +
Sociology
(Socjologia)
+ +
Special Needs Education
(Pedagogika specjalna)
+ +
Tourism and Recreation
(Turystyka i rekreacja)
+ +