Elektryzowanie przez tarcie

Ikona obiektów Doświadczenie
  • Przyrządy
rura wykonana z tworzywa sztucznego, sukno, skrawki papieru lub drobne kulki styropianowe
  • Przebieg doświadczenia

Rurę PCV zbliżamy do skrawków papieru i obserwujemy ich zachowanie. Następnie pocieramy rurę suknem i ponownie zbliżamy do papierków.

  • Obserwacje

- W pierwszym przypadku rura nie przyciąga skrawków papieru.

- Rura potarta suknem przyciąga papier.

  • Wnioski
W wyniku potarcia rury PCV suknem została ona naelektryzowana lub inaczej uzyskała ładunek elektryczny.


    Ikona obiektów Wnioski
    Ciała naelektryzowane mogą się przyciągać lub odpychać. Ciało naelektryzowane dodatnio przyciąga ciała naelektryzowane ujemnie, a odpycha ciała naelektryzowane dodatnio.
    Ujemnie elektryzują się: tworzywa sztuczne, guma, bursztyn, ebonit. A dodatnio szkło.