Prawo Ampere'a

Ikona obiektów Prawo Ampera

 

Rozważamy pole magnetyczne wytworzone przez nieskończenie długi prostoliniowy przewodnik, przez który płynie prąd o natężeniu I. Wyznaczamy cyrkulację wektora indukcji magnetycznej po dowolnej krzywej C
Linie pola magnetycznego wokół prostoliniowego przewodnika mają kształt współśrodkowych okręgów. Wektor indukcji magnetycznej jest skierowany stycznie do okręgu, a jego wartość jest jednakowa we wszystkich punktach okręgu otaczającego przewodnik i wynosi:
Jeżeli pole magnetyczne będzie wytwarzane przez kilka przewodników z prądem to wówczas powyższy wzór zapiszemy następująco:
Równanie to stanowi matematyczną postać prawa Ampera, które brzmi następująco:
Cyrkulacja wektora indukcji magnetycznej po dowolnej krzywej zamkniętej jest równa iloczynowi przenikalności magnetycznej i algebraicznej sumie natężeń prądów obejmowanych tą krzywą.

W przypadku, gdy kontur C nie obejmuje przewodnika z prądem, to cyrkulacja z wektora indukcji wynosi zero