Strona główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
AKTUALNOŚCI KONFERENCJE OFERTA STUDIÓW STUDIA ZAOCZNE ANKIETA


Pracownicy
Lista pracowników
Konsultacje
Znajdź nas na Facebooku!


Pracownicy
Zakładu Geografii Fizycznej UP Kraków


Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
(jkukulak@up.krakow.pl) Napisz e-mail'a

Kierownik Zakładu Geografii Fizycznej

pokój nr 522; telefon 12-662-62-57 (wewnętrzny 62-57)

specjalność: geomorfologia strukturalna
prowadzone zajęcia: wykład i ćwiczenia z geologii dynamicznej i historycznej, metody badań w geomorfologii (przedmiot specjalizacyjny do seminarium z geografii fizycznej), regionalne ćwiczenia terenowe, przedmiotowe ćwiczenia terenowe z geologii


dr Karol Augustowski
(karolaug@up.krakow.pl) Napisz e-mail'a
(kaugustowski@wp.pl) Napisz e-mail'a

pokój nr 522, telefon 12-662-62-57 (wewnętrzny 62-57)

specjalność: geografia fizyczna
prowadzone zajęcia: geomorfologia, geomorfologia regionalna, seminarium dyplomowe i magisterskie, seminarium doktoranckie,metodologia pracy badawczej w geografii fizycznej, regionalne ćwiczenia terenowe Karpaty, zintegrowane ćwiczenia terenowe z przyrody


dr Tomasz Bryndal
(tbryndal@up.krakow.pl) Napisz e-list
Odwiedź stronę WWW

pokój nr 534, telefon 12-662-62-66 (wewnętrzny 62-66)

specjalność: geografia fizyczna
prowadzone zajęcia: biogeografia z gleboznawstwem i geografią gleb, gleboznawstwo i geografia gleb, technologia informacyjna, GIS


dr Rafał Kroczak
(kroraf@gmail.com) Napisz e-list

pokój nr 433, telefon 12-662-62-53 (wewnętrzny 62-53)

specjalność: geografia fizyczna
prowadzone zajęcia: GIS, technologia informacyjna, teledetekcja, teledetekcja satelitarna, GIS w geografii fizycznej


prof. dr hab. Adam Łajczak

pokój nr 521; telefon 12-662-62-56 (wewnętrzny 62-56)


specjalność: geomorfologia, hydrologia, paleogeografia
prowadzone zajęcia: geografia fizyczna kompleksowa, ekofizjografia, ochrona krajobrazu, wykład monograficzny prowadzony na studiach III stopnia


prof. dr hab. Roman Soja
(rsoja@up.krakow.pl) Napisz e-mail'a

pokój nr 573; telefon 12-662-62-70 (wewnętrzny 62-70)


specjalność: hydrografia
prowadzone zajęcia: geografia fizyczna kontynentów i oceanów, współczesne problemy hydrologiczne, seminarium dyplomowe i magisterskie, seminarium doktoranckie


dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
(jszmanda@up.krakow.pl) Napisz e-list

pokój nr 427; telefon 12-662-62-71 (wewnętrzny 62-71)


specjalność: geomorfologia fluwialna, sedymentologia, geomorfologia
prowadzone zajęcia: fizyka i chemia Ziemi, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, ćwiczenia terenowe z przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią, metodologia pisania pracy naukowej w geografii fizycznej, wykład monograficzny prowadzony na studiach III stopnia, geografia fizyczna


dr Joanna Zawiejska
(zawiejsk@up.krakow.pl) Napisz e-list
(zawiejska.joanna@gmail.com) Napisz e-list

pokój nr 534, telefon 12-662-62-66 (wewnętrzny 62-66)

specjalność: geografia fizyczna
prowadzone zajęcia: geomorfologia, geografia fizyczna, regionalne ćwiczenia terenowe Karpaty, ćwiczenia terenowe z przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią, przedmiotowe ćwiczenia terenowe z geomorfologii

Doktoranci

mgr Szymon Biały
(bialysz@up.krakow.pl) Napisz e-list

mgr Dorota Chmielowska
(dchmielo@up.krakow.pl) Napisz e-list (urlop naukowy 2-23 VI 2014 r.)

mgr Witold Jucha
mgr Monika Leleń
mgr Karol Majewski
mgr Sławomir Superson


Pracownicy emerytowani

dr hab. Janusz Chmura, prof. UP

specjalność: fizyka cieczy
prowadzone zajęcia: -


dr Jan Mądry

specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia
prowadzone zajęcia: -


dr Władysław Nowak

pokój nr 537, telefon 12-662-62-67 (wewnętrzny 62-67)

specjalność: geomorfologia (geomorfologia krasu)
prowadzone zajęcia: -


dr Bronisław Pydziński

pokój nr 538, telefon 12-662-62-68 (wewnętrzny 62-68)

specjalność: hydrologia
prowadzone zajęcia: -


dr Marek Żółkiewski

pokój nr 574, telefon 12-662-62-70 (wewnętrzny 62-70)

specjalność: geomorfologia
prowadzone zajęcia: -

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Dorota Chmielowska
(dchmielo@up.krakow.pl) Napisz e-mail'a

pokój nr 423, telefon 12-662-62-46 (wewnętrzny 62-46)

Współpracujący

dr Małgorzata Bajgier-Kowalska
(mbajgier@up.krakow.pl) Napisz e-list

pokój nr 537, telefon 12-662-62-67 (wewnętrzny 62-67)

specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia
prowadzone zajęcia: geomorfologia


Jeżeli potrzebujesz liczb - znajdziecie tu wszystko !!!