Studium Kształcenia Nauczycieli zaprasza studentów chcących uzyskać kwalifikacje nauczycielskie do uczestnictwa w trzysemestralnym MODULE KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2016 r. Zgłoszenie uczestnictwa polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i wysłaniu go na adres: skn@up.krakow.pl. W temacie e-maila należy wpisać ZGŁOSZENIE MKN.

Rozpoczęcie zajęć: grudzień 2016 r.

Opłata za jeden semestr uzależniona jest od ilości zgłoszeń (jest to zwykle około 750 zł).
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych/wieczornych od godziny 17.00.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

Kierownik kursu: dr Stanisław Kowal

Wszelkie pytania prosimy kierować do kierownika kursu za pośrednictwem sekretariatu Studium (skn@up.krakow.pl, tel. 12 662 72 49)
Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i plan modułu znajdują się na stronie Studium Kształcenia Nauczycieli w zakładce Moduł KN.