Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2018/2019
(PLN)
administracja 1850
architektura informacji 1800
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 1700
bezpieczeństwo państwa 1850
biologia 2100
edukacja techniczno-informatyczna 2000
ekonomia społeczna 1850
etyka – mediacje i negocjacje 1600
filologia polska 1800
filologia, spec. filologia angielska 2350
filologia, spec. filologia germańska 2300
filozofia 1600
geografia 2000
gospodarka przestrzenna 2000
historia 1700
informatyka 2000
inżynieria bezpieczeństwa (kierunek będzie uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW) 2000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 1800
matematyka 1900
monitoring środowiska przyrodniczego 2000
pedagogika 1900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2000
pedagogika specjalna 2000
politologia 1600
praca socjalna 1850
prawo* 2200
psychologia* 2000
socjologia 1850
stosunki międzynarodowe 1700
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 1700
turystyka i rekreacja 2000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 1600

 *studia jednolite magisterskie

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr R/Z.0201-14/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 – opłata za jeden semestr studiów (PDF 657 KB)
  2. Decyzja nr R/D.0201-13/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 (PDF 222 KB)