poprzedni dokument następny dokument nadrzędny dokument spis treści wyjście strona główna IM AP
Nadrzędny dokument: Przedmioty
Poprzedni dokument: Problemy ewaluacji i oceny

Problemy związane z reformowaniem nauczania matematyki

CELE KSZTAŁCENIA
Studium tego przedmiotu ma na celu zapoznanie słuchaczy:

TREŚCI NAUCZANIA
  1. Zapoznanie słuchaczy z założeniami, organizacją oraz przebiegiem reform nauczania matematyki w ostatnim półwieczu XX wieku.
  2. Międzynarodowy ruch reformowania - doskonalenia nauczania matematyki.
  3. Reformy nauczania matematyki od lat 50-tych. Pierwsza i druga fala reform. Główne idee i krytyka proponowanych rozwiązań. Reformy lat 80-tych i 90-tych.
  4. Dorobek polskiej dydaktyki matematyki w dziedzinie reformowania matematyki szkolnej. Prace dydaktyków matematyki na rzecz szkoły i środowiska oświatowego.
  5. Duże projekty wdrożeniowe np. Matematyka 2001, Błękitna Matematyka, Nowa Błękitna Matematyka.
  6. Założenia, idee i kierunki reformy systemu polskiej edukacji z roku 1999.

LITERATURA
    Czasopisma dla nauczycieli: Matematyka, Nauczyciele i Matematyka, Matematyka i Komputery. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku, Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96) Rozporządzenia MEN wprowadzające reformę (Dz. U. Nr 14) z dnia 23 lutego 1999 roku. Wybrane zeszyty Wydawnictwa MENiS, Biblioteczka reformy.

poprzedni dokument następny dokument nadrzędny dokument spis treści wyjście strona główna IM AP
Nadrzędny dokument: Przedmioty
Poprzedni dokument: Problemy ewaluacji i oceny
Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 28.09.2006