Projekt badawczy przygotowany przez dr. Marcina Wocha z Instytutu Biologii UP otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Biuro Nauki uprzejmie przypomina pracownikom i doktorantom realizującym w 2017 r. indywidualne projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową – BS oraz dotacji dla „młodych naukowców” i uczestników studiów doktoranckich – BSM, że wydatki związane z tą działalnością należy rozliczyć najpóźniej do dnia 15 grudnia 2017 r.

 

Z dniem 10 listopada 2017 r. Narodowe Centrum Nauki wstrzymało nabór wniosków do konkursu MINIATURA 1.

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłosiło konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Do 15 grudnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie Narodowego Centrum Nauki na polsko-litewskie projekty badawcze – DAINA.

Do 11 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu CHIST-ERA z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych.

Do 15 grudnia 2017 r. można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS 14 oraz PRELUDIUM 14.

Dr Anna Winiarczyk-Raźniak z Instytutu Geografii UP otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 1 na realizację wyjazdu badawczego do Meksyku.

W dniach 10–12 października 2017 r. w Krakowie rozpocznie się cykl spotkań odbywających się w ramach dni karier „Projekt NAUKOWIEC”.

Dr Justyna Kotowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej UP została laureatką V edycji konkursu Mobilność Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.