Do 15 marca 2017 r. można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych do Narodowego Centrum Nauki (NCN) w konkursach: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków do VI edycji konkursu „Diamentowy Grant” dla wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VIII edycji konkursu LIDER skierowanego do młodych naukowców.

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w II kwartale 2017 r. ogłosi nabór do II edycji konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę punktowanych czasopism na rok 2016. Lista obejmuje 17591 pozycji.