Konferencje naukowe

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje”

Termin:  23–25 marca 2017 r.

Organizatorzy:  

 • Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  

Strona internetowa:  www.zdrowo.up.krakow.pl

Lichenologia wczoraj i dziś w dziesiątą rocznicę śmierci Prof. dr. hab. Józefa Kiszki

Termin:  24 marca 2017 r.

Miejsce obrad:  Instytut Biologii, sala A1 (aula - nowy budynek), ul. Chmiela 2

Organizatorzy:  Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Zakład Botaniki

Dokumenty:  Zaproszenie i program (PDF 752 KB)

III konferencja naukowa z cyklu „Człowiek w świecie informacji” – „Bezpieczeństwo informacyjne”

Termin:  29–30 marca 2017 r.

Miejsce obrad:  Sucha Beskidzka, Sala Rycerska w Zamku Suskim, ul. Zamkowa 1

Organizatorzy:  Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Strona internetowa:  konferencja-upkrakow.wixsite.com/bezpieczenstwo-inf

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach”

Termin:  30–31 marca 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  

Międzynarodowa konferencja naukowa „Ekonomia społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelem”

Termin:  9 maja 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Kraków, Audytorium im. prof. W. Danka

Organizatorzy:  

 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Katedra Polityki Publicznej, Zakład Polityk Sektorowych Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

Dokumenty:  

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 31 marca 2017 r.

I. Konferencja międzynarodowego projektu badawczego „Między nadzieją i rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym 1900-1939”

Termin:  11–13 maja 2017 r.

Organizatorzy:  

 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • International Psychoanalytic University, Berlin
 • Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn

Dokumenty:  

IV Konferencja Naukowa „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej” pt. „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”

Termin:  24–25 maja 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Strona internetowa:  www.bg.up.krakow.pl/konferencje/04

Białostockie „Kontrasty”: historia – przekaz – recepcja

Termin:  25–26 maja 2017 r.

Miejsce obrad:  Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Organizatorzy:  

 • Zespół Badań Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku
 • Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku
 • Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Food and Drink as Symbols: historical perspectives

Termin:  27-28 października 2017 r.

Organizator:  Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  Call for Papers (PDF 100 KB)

Strona internetowa:  foodassymbol.weebly.com