konferencja bezpieczeństwo wewnetrzne

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
wraz z:
Szkołą Policji w Katowicach
Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Katedrą Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w I Krajowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo wewnętrzne - strategia i zarządzanie", która odbędzie się 15 grudnia 2017 roku w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ul. Ingardena 4.

Konferencja adresowana jest do wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie efektywnego zarządzania formacjami i instytucjami publicznymi realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

Ø Wyzwania i zagrożenia determinujące bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Ø Doskonalenie zarządzania podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Ø Strategie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych państw
Ø Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego
Ø Edukacja dla bezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (sama publikacja 200 zł).

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 4 grudnia na adres:
przemyslaw.mazur@up.krakow.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania