Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Od «starej panny» do singielki. Problemy społecznego i obyczajowego statusu niezamężnych kobiet na przestrzeni wieków”

Termin:  7–9 czerwca 2017 r.

Miejsce obrad:   Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Historii i Archiwistyki, ul. Podchorążych 2, Kraków, sala 337

Organizatorzy:  

 • Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Komisja Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN

Dokumenty:  Program (PDF 2,21 MB)

Międzynarodowa konferencja naukowa „Political Functions of Urban Spaces through the Ages”

Termin:  14–15 września 2017 r.

Organizator:  Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego

Miejsce obrad:  Urząd Miasta Krakowa

Dokumenty:  Program konferencji (PDF 307 KB)

Stanisław Tarnowski – człowiek, uczony, polityk w setną rocznicę śmierci (1917–2017)

Termin: 4 grudnia 2017 r.

Miejsce obrad:  Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

Organizator: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Historia – Pamięć – Tożsamość: „Człowiek jako świadek historii"

Termin: 6-7 grudnia 2017 r.

Miejsce obrad: sala 337 - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (ul. Podchorążych 2)

Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

XVIII Międzynarodowa konferencja RISK FACTORS OF FOOD CHAIN

Termin:  20–22 września 2017 r.

Organizatorzy:  

 • Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze
 • Uniwersytet Szent István w Gödöllő

Strona internetowa: sites.google.com/site/riskfactorsfoodchain/Home

Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa W kręgu dawnej polszczyzny III

Termin:  4–5 grudnia 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filologii Polskiej

Organizator:  Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  

Strona internetowa:  www.dawnapolszczyzna.pl

14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w rozwoju układów regionalnych”

Konferencja połączona z 10. Jubileuszowym Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości

Termin:  9–10 października 2017 r.

Miejsce obrad:   Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  

 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Wydawnictwo „Nowa Era”
 • Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie

Strona internetowa:  www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl

Zaproszenie (PDF 388 KB)

33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych”

Termin:  4–5 grudnia 2017 r.

Miejsce obrad:  Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  

 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki
 • Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie

Materiały:  

Strona internetowa:  www.industry.up.krakow.pl

I Krajowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo wewnętrzne - strategia i zarządzanie"

Termin: 15 grudnia 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Ingardena 4

Organizator:  Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Międzynarodowa konferencja naukowa „Town Types in European Comparison based on the Towns Atlases”

Termin:  16 września 2017 r.

Organizator:  Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Historii i Archiwistyki, ul. Podchorążych 2, Kraków, sala 337

Dokumenty:  Program konferencji (PDF 1,08 MB)

Konferencja naukowa „Teodora Lektora Historia Kościelna – gatunek, tradycja, tekst”

Termin:  1–3 czerwca 2017 r.

Miejsce obrad:   Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Historii i Archiwistyki, ul. Podchorążych 2, Kraków, sala 337

Organizator:  Katedra Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  Program (PDF 766 KB)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, wyzwania”

Termin:  31 maja 2017 r.

Miejsce obrad:   Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, os. Stalowe 17, Kraków (Nowa Huta)

Organizator:  Katedra Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej, Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Współrganizatorzy:  

 • Katedra Samorządu i Zarządzania, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Katedra Prawa i Administracji, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poznanie i działanie w edukacji dziecka”

Termin:  23 października 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, ul. Ingradena 4, Kraków

Organizator:  Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  

Międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”

Termin:  19–20 października 2017 r.

Miejsce obrad:  Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ul. Nojego 2B, Oświęcim

Organizatorzy:  

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
 • Goethe-Institut w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dokumenty:  

Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy / Ex libris: mark of ownership – piece of art. Tradition, contemporaneity, perspectives

Termin:  15 listopada 2017 r.

Organizator:  Instytut Nauk o Informacji

Strona internetowa (pol./ang.):  exlibris.up.krakow.pl

Eighth Meeting on Hot Subdwarfs and Related Objects („Gorące podkarły oraz inne obiekty rozszerzonej gałęzi horyzontalnej”)

Termin:  10–14 lipca 2017 r.

Organizatorzy:  Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Strona internetowa:  www.sdob.up.krakow.pl

Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa „Heritage and Response in Contemporary Art”

Termin:  25–26 października 2017 r.

Miejsce obrad:   Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, Sala u Samurajów

Organizatorzy:  

 • Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Krakowie

Materiały:  

Międzynarodowa konferencja „Migration and Education. To understand relations between migration and education – challenges for research and practice”

Termin:  21 października 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, sala 539

Organizatorzy:  Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Materiały:  Program (PDF 265 KB)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rabka w literaturze, literaci w Rabce”

Termin:  26–27 maja 2017 r.

Miejsce obrad:  Pensjonat „Parkowy Dworek”, ul. Wł. Orkana 26, Rabka-Zdrój

Organizatorzy:  

 • Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec

Dokumenty:  Program (JPG 1 MB)

Białostockie „Kontrasty”: historia – przekaz – recepcja

Termin:  25–26 maja 2017 r.

Miejsce obrad:  Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Organizatorzy:  

 • Zespół Badań Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku
 • Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku
 • Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Food and Drink as Symbols: historical perspectives

Termin:  27-28 października 2017 r.

Organizator:  Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  Call for Papers (PDF 100 KB)

Strona internetowa:  foodassymbol.weebly.com