Stanisław Tarnowski – człowiek, uczony, polityk w setną rocznicę śmierci (1917–2017)

Termin: 4 grudnia 2017 r.

Miejsce obrad:  Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

Organizator: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 plakat Tarnowski

 

Zaproszenie do pobrania