Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w Drugiej Rzeczpospolitej. Stan badań, perspektywy badawcze”

Termin:  7–8 listopada 2017 r.

Miejsce obrad:  Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

Materiały:  Program (PDF 215 KB)

IV Konferencja Naukowa „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej” pt. „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”

Termin:  24–25 maja 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Strona internetowa:  www.bg.up.krakow.pl/konferencje/04

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko. Kultura – Sztuka – Edukacja”

Termin:  18–19 maja 2017 r.

Miejsce obrad:  nowa aula (401N) w budynku Wydziału Pedagogicznego, ul. Ingardena 4, Kraków

Organizatorzy:  

 • Katedra Edukacji Artystycznej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  

I Konferencja międzynarodowego projektu badawczego „Między nadzieją i rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym 1900–1939”

Termin:  11–13 maja 2017 r.

Organizatorzy:  

 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • International Psychoanalytic University, Berlin
 • Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn

Dokumenty:  

Międzynarodowa konferencja naukowa „Ekonomia społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelem”

Termin:  9 maja 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Kraków, Audytorium im. prof. W. Danka

Organizatorzy:  

 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Katedra Polityki Publicznej, Zakład Polityk Sektorowych Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

Dokumenty:  

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 31 marca 2017 r.

Konferencja naukowa „Czas na utopie – polska przestrzeń marzycieli”

Termin:  21–22 kwietnia 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Kraków, Audytorium im. prof. W. Danka

Organizator:  Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  Program (PDF 236 KB)

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich”

Termin:  20–21 kwietnia 2017 r.

Organizatorzy:  Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  Program (PDF 140 KB)

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach”

Termin:  30–31 marca 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  

III konferencja naukowa z cyklu „Człowiek w świecie informacji” – „Bezpieczeństwo informacyjne”

Termin:  29–30 marca 2017 r.

Miejsce obrad:  Sucha Beskidzka, Sala Rycerska w Zamku Suskim, ul. Zamkowa 1

Organizatorzy:  Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Strona internetowa:  konferencja-upkrakow.wixsite.com/bezpieczenstwo-inf

Lichenologia wczoraj i dziś w dziesiątą rocznicę śmierci Prof. dr. hab. Józefa Kiszki

Termin:  24 marca 2017 r.

Miejsce obrad:  Instytut Biologii, sala A1 (aula - nowy budynek), ul. Chmiela 2

Organizatorzy:  Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Zakład Botaniki

Dokumenty:  Zaproszenie i program (PDF 752 KB)

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje”

Termin:  23–25 marca 2017 r.

Organizatorzy:  

 • Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  

Strona internetowa:  www.zdrowo.up.krakow.pl

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy”

Termin:  9–10 marca 2017 r.

Miejsce obrad:  Instytut Filozofii i Socjologii UP - ul. Podchorążych 2, Kraków; Wydział Humanistyczny AGH - ul. Gramatyka 8a, Kraków

Organizatorzy:  

 • Katedra Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH

Dokumenty:  Zaproszenie (PDF 154 KB)

Strona internetowa:  wh.agh.edu.pl/reformacja

Międzynarodowa Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa „Dialog”

Termin: 6 marca 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Biuro Promocji i Karier

Dokumenty:  program konferencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”

Termin:  2–3 marca 2017 r.

Organizatorzy:  Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego

Strona internetowa:  badania-media.up.krakow.pl