Konferencje naukowe

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w świetle RODO

Termin: 2 lutego 2018 r.

Miejsce obrad: Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie

Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Dokumenty: Program konferencji (PDF 6,44 KB)