Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne

Jednostka: Instytut Geografii

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 24 września 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Geografii

Jednostka: Studium Kształcenia Nauczycieli

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Termin składania dokumentów: do 24 września 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Studium Kształcenia Nauczycieli

Jednostka: Instytut Matematyki

Stanowisko: asystent - 3 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 20 września 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki

Jednostka: Instytut Grafiki i Wzornictwa

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 20 września 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Grafiki i Wzornictwa

Jednostka: Katedra Multimediów

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 20 września 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Multimediów

Jednostka: Katedra Multimediów

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 20 września 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Multimediów

Jednostka: Instytut Geografii

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 28 września 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Geografii

Jednostka: Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego w Instytucie Geografii

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 21 września 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Geografii