Oferty pracy na stanowiskach administracyjnych

Jednostka: Biuro Rozwoju

Stanowisko: specjalista

Termin składania dokumentów: do 22 października 2018 r.

Oferta pracy na stanowisku specjalisty w Biurze Rozwoju

Jednostka: Akademickie Centrum Hotelowe

Stanowisko: pokojowa

Termin składania dokumentów: do 31 października 2018 r.

Oferta pracy na stanowisku pokojowej w Akademickim Centrum Hotelowym

Jednostka: Dział Poligrafii

Stanowisko: operator maszyn powielających i introligatorskich

Termin składania dokumentów: do 31 października 2018 r.

Oferta pracy na stanowisku operatora maszyn powielających i introligatorskich w Dziale Poligrafii

Jednostka: Dział Inwestycji i Remontów

Stanowisko: malarz

Termin składania dokumentów: do 8 października 2018 r.

Oferta pracy na stanowisku malarza w Dziale Inwestycji i Remontów

Jednostka: Biuro Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Stanowisko: kierowca

Oferta pracy na stanowisku kierowcy w Biurze Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Jednostka: Centrum Obsługi Informatycznej

Stanowisko: administrator IT

Oferta pracy na stanowisku administratora IT w Centrum Obsługi Informatycznej