W związku z zamknięciem pierwszej tury zapisów na wykłady ogólnouczelniane, prosimy o sprawdzenie statusów zapisów w Wirtualnej Uczelni. Poniżej prezentujemy statusy proponowanych kursów.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI edycji Konkursu na pracę dyplomową doktorską lub magisterską z zastosowaniem programu Statistica, którego celem jest promocja autorów najlepszych prac naukowych oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oprogramowaniu Statistica.

2 października 2018 r. rozpocznie się głosowanie online. Natomiast 9 października 2018 r. będzie można spotkać się osobiście z kandydatami do tytułu „Student Roku” w Klubie Studenckim Bakałarz.

Zespół ds. Personalizacji informuje, że legitymacje studenckie i doktoranckie można przedłużać od poniedziałku do czwartku od godziny 9.00 do godzinny 14.00.

Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego rozpoczyna zapisy na nowy semestr kursów języka rosyjskiego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 oraz biznes.

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutacje na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie, spoza UE) w roku akademickim 2018/2019.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019. Harmonogram dostępny jest na stronie Biura Spraw Studenckich.

Informujemy, iż w sobotę – 22 września br., rozpoczynają się prace związane z przebudową ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej. W związku z modernizacją ulic, zostaną zawieszone kursy tramwajowe na odcinku od Teatru Bagatela do Bronowic. Pojawi się autobusowa komunikacja zastępcza.

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne, rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 16 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje i harmonogram dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich.