Od listopada 2017 r. Zespół ds. Personalizacji został przeniesiony do pokoju nr 50, który znajduje się na parterze głównego budynku Uczelni przy ul. Podchorążych 2, między „Strefą Studenta” a szatnią.

Dyżury Zespołu ds. Personalizacji:

– od poniedziałku do czwartku: 9.00–14.00
– w piątek: 10.00–15.00
– dodatkowo 18 listopada (sobota): 9.00–13.00

 

Informujemy, że w dniu 23 listopada 2017 r. wszystkie stypendia dla studentów zostały wypłacone.

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia dzień 10 listopada 2017 r. będzie wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Zachęcamy wszystkich studentów do włączenia się do akcji „Bandana Day” 25 października 2017 r. o godz. 12.15 na Rynku Głównym w Krakowie. W tym dniu od 11.30 do 13.00 będą godziny rektorskie!

  Przeczytaj o akcji wsparcia dzieci chorych onkologicznie „Bandana Day”

 

Informujemy, że zakończyła się pierwsza tura zapisów na wykłady ogólnouczelniane. Prosimy o zweryfikowanie w WU czy wybrane przez Państwa kursy zostały uruchomione.

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia dni 2 i 3 listopada 2017 r. będą wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych.

 

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Dyżury Zespołu ds. Personalizacji (ul. Podchorążych 2, pok. 48a):

  • od poniedziałku do czwartku: 9.00–14.00
  • w piątek: 10.00–15.00
  • we wszystkie soboty w październiku: 9.00–13.00

  Informacje dla starostów lat

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną Akademickiego Biura Karier UP, na której dostępne są informacje dotyczące doradztwa zawodowego, szkoleń i warsztatów, a także baza ofert pracy, praktyk i staży.

Akademia Ciekawych Myśli i Nauk zaprasza studentów i doktorantów krakowskich uczelni do udziału w Naukowych Warsztatach Projektowych. Tym razem tematem będzie AEROŻEL.