Lp.KierunekJednostka organizacyjna UczelniOcena przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną
1. administracja Wydział Humanistyczny
Instytut Politologii
kierunek nie był oceniany
2. biologia Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Biologii
pozytywna
Uchwała nr 462/2017 Prezydium PKA z dnia 7 września 2017 r. (PDF 139 KB)
3. chemia Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Biologii
kierunek nie był oceniany
4. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydział Sztuki pozytywna
Uchwała nr 329/2008 Prezydium PKA z dnia 29 maja 2008 r. (PDF 162 KB)
5. edukacja techniczno-informatyczna Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Instytut Techniki
pozytywna
Uchwała nr 897/2011 Prezydium PKA z dnia 29 września 2011 r. (PDF 160 KB)
6. filologia polska Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
pozytywna
Uchwała nr 287/2009 Prezydium PKA z dnia 23 kwietnia 2009 r. (PDF 129 KB)
7. filologia
- filologia angielska
- filologia niemiecka
- filologia romańska
- filologia rosyjska
Wydział Filologiczny
Instytut Neofilologii
pozytywna
Uchwała nr 554/2006 Prezydium PKA z dnia 6 lipca 2006 r. (PDF 175 KB)
8. filozofia Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii i Socjologii
pozytywna
Uchwała nr 277/2017 Prezydium PKA z dnia 22 czerwca 2017 r. (PDF 175 KB)
9. fizyka Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Instytut Fizyki
pozytywna
Uchwała nr 331/2011 Prezydium PKA z dnia 5 maja 2011 r. (PDF 132 KB)
10. geografia Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Geografii
pozytywna
Uchwała nr 344/2013 Prezydium PKA z dnia 20 czerwca 2013 r. (PDF 71 KB)
11. grafika Wydział Sztuki pozytywna
Uchwała nr 533/2015 Prezydium PKA z dnia 2 lipca 2015 r. (PDF 519 KB)
12. historia Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Archiwistyki
pozytywna
Uchwała nr 130/2011 Prezydium PKA z dnia 6 kwietnia 2017 r. (PDF 146 KB)
13. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Wydział Filologiczny
Instytut Nauk o Informacji
pozytywna
Uchwała nr 148/2007 Prezydium PKA z dnia 8 marca 2007 r. (PDF 129 KB)
14. informatyka Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Instytut Informatyki
pozytywna
Uchwała nr 332/2011 Prezydium PKA z dnia 5 maja 2011 r. (PDF 131 KB)
15. matematyka Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Instytut Matematyki
pozytywna
Uchwała nr 916/2010 Prezydium PKA z dnia 23 września 2010 r. (PDF 144 KB)
16. ochrona środowiska Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Geografii
pozytywna
Uchwała nr 345/2013 Prezydium PKA z dnia 20 czerwca 2013 r. (PDF 70 KB)
17. pedagogika Wydział Pedagogiczny wyróżniająca
Uchwała nr 161/2012 Prezydium PKA z dnia 24 maja 2012 r. (PDF 100 KB)
18. pedagogika specjalna Wydział Pedagogiczny
Instytut Pedagogiki Specjalnej
pozytywna
Uchwała nr 303/2016 Prezydium PKA z dnia 16 czerwca 2016 r. (PDF 354 KB)
19. politologia Wydział Humanistyczny
Instytut Politologii
pozytywna
Uchwała nr 525/2011 Prezydium PKA z dnia 30 czerwca 2011 r. (PDF 185 KB)
20. praca socjalna Wydział Pedagogiczny
Instytut Nauk o Wychowaniu
kierunek nie był oceniany
21. socjologia Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii i Socjologii

pozytywna

Uchwała nr 10/2018 Prezydium PKA z dnia 11 stycznia 2018 r. (PDF 814 KB)

22. stosunki międzynarodowe Wydział Humanistyczny
Instytut Politologii
kierunek nie był oceniany
23. turystyka i rekreacja Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Geografii
kierunek nie był oceniany