Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
Prof UP. dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł

tel: 693113577

e-mail:bozena.staw-jun@wp.pl , bozena.stawoska-jundzll@up.krakow.pl

Wszelkie pytania proszę kierować na adresy mailowe. Istnieje również możliwość umówienia spotkania.