Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej”.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego do 35. roku życia posiadających stopień doktora lub będących studentami studiów III stopnia realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym.

Pracownicy będący w grupie docelowej projektu będą mieć możliwość wzięcia udziału w następujących szkoleniach przeprowadzonych przez ekspertów zewnętrznych, realizowanych w trzech modułach:

1. Moduł podstawowy:

  • Coaching edukacyjny,
  • Zastosowanie literaturowych baz danych w dydaktyce.

2. Moduł uzupełniający:

  • Innovative teaching methods in education – case study and problem-based learning.

3. Moduł do wyboru:

  • Metodyka design thinking,
  • Gamifikacja w edukacji,
  • Learning by doing – czyli aktywne metody nauczania,
  • Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce akademickiej,
  • Przygotowanie i prowadzenie zajęć zdalnych z wykorzystaniem narzędzi ICT,
  • Kurs języka angielskiego na poziomie C1.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się także na stronie Biura Rozwoju.

Dokumenty:

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 28 lutego 2018 r. drogą elektroniczną (eckum@up.krakow.pl) lub w Biurze Projektu (ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków, pok. 1).

logo UE