W dniu 11 maja 2018 r., o godz. 9.00 w gmachu Wydziału Pedagogicznego miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pedagogom X Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Królowej Wandy w Krakowie.

Otwierając uroczystość, JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak przywitał licznie zgromadzonych gości, a wśród nich uczennice X Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Wandy w Krakowie, Pana Grzegorza Lipca – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Panią Joannę Florkiewicz-Kamieniarczyk – Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, władze Uniwersytetu Pedagogicznego, dziekanów oraz wszystkich pracowników i gości przybyłych na odsłonięcie tablicy upamiętniającej Pedagogów, którzy w latach w latach 1935–1939 oraz 1945–1950 pracowali i wychowywali młodzież uczącą się w budynku przy ul. Ingardena 4 (dawnej ul. Oleandry 8), gdzie obecnie mieście się siedziba Wydziału Pedagogicznego.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pedagogom X Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Królowej Wandy w Krakowie
fot. Grzegorz Wajda

JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak przywołał decyzję Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2018 r. dotyczącą zgody na umieszczenie w tym budynku tablicy o treści:

„W hołdzie Pedagogom X Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Wandy, które mieściły się w tym budynku w latach 1935–1939 oraz 1945–1950”. W podpisie: byłe uczennice, Rektor i władze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak zaprosił do wspólnego odsłonięcia tablicy i wygłoszenia przemówienia Panią Annę Sikorę, przedstawicielkę uczennic X Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego, oraz Dziekana Wydziału Pedagogicznego prof. UP dr. hab. Ireneusza Świtałę.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pedagogom X Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Królowej Wandy w Krakowie
fot. Grzegorz Wajda

Pani Anna Sikora podziękowała JM Rektorowi prof. Kazimierzowi Karolczakowi oraz władzom Uniwersytetu za wyrażenie zgody, przychylność, pomoc przy realizacji oraz sfinansowanie tablicy. Złożyła również wyrazy wdzięczności za przywrócenie pamięci o: „naszej szkole i jej profesorach, którzy nawet w czasie wojny kontynuowali tajne nauczanie w Ośrodku nr 3, pod kierownictwem Pani Dyrektor Józefy Berggruen, narażając się na represje okupanta niemieckiego”.

Galeria zdjęć