Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2017 r. Do finansowania został zakwalifikowany projekt badawczy realizowany przez pracowników naszej Uczelni.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”.

Mamy przyjemność poinformować, że Jan Władysław Fróg, Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności samorządowej, związkowej i społecznej.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie organizuje kolejną edycję „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia w dziedzinie transportu” dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa. Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu.

Kilka dni temu została ogłoszona druga edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, organizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych, Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

78 lat temu z Polski w głąb ZSRR wyruszyły pierwsze wagony wypełnione polskimi zesłańcami - ofiarami II wojny światowej. Syberia, która była doświadczeniem narodowym Polaków jeszcze w czasach zaborów przyjęła kolejnych ekspatriantów. Ludzi, których każdy następny dzień rozpoczynali traumą wygnania. Dziś takich osób jest coraz mniej - odchodzą z powodu wieku, a wraz z nimi niezwykle trudne historie losów rodaków na rosyjskim wygnaniu. Ich śladów szuka, zbiera i dokumentuje, zachowując dla kolejnych pokoleń, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP.

300 studentek i studentów bierze udział w kursie teoretycznym pilotażowego programu ochotniczego szkolenia wojskowego Legia Akademicka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. Jest to rekordowa liczba ochotników w skali kraju.

Miło nam poinformować, iż w Ośrodku Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego, nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie, w serii Psychologia Stosowana ukazała się książka „Kino, film, psychologia” pod red. Agnieszki Ogonowskiej.

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu. W ramach projektu należy odpowiedzieć na pytanie „Co chciałbym zmienić w Polsce?”.