Uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów klas gimnazjalnych odbyło się 6 kwietnia 2018 r. w siedzibie Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego. Uniwersytet Pedagogiczny gościł wszystkich laureatów Konkursu, ich opiekunów naukowych i rodziców. 

26 marca 2018 r. Pani dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP wręczyła dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w „Konkursie o nagrodę Prorektora ds. Studenckich na najlepszą stronę internetową kół naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł, z przeznaczeniem na działalność statutową koła, zdobyło Studenckie Koło Naukowe Geografów (SKNG).

26 marca 2018 r. w progach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej gościli Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Aleksander M. Nawrat. To właśnie na Uniwersytecie Pedagogicznym ogłoszono konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”, dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską.

22 i 23 marca 2018 r. w murach Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN odbyła się konferencja „25 lat polskiego Konkordatu. Geneza, litera, wykładnia i praktyka Traktatu”.

24 marca 2018 r. w Siemianowicach Śląskich odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Naszą uczelnię reprezentowało 14 zawodników – 8 dziewcząt i 6 chłopaków.

Zapraszamy na XI Międzynarodowy Kongres Badań Edukacyjnych „Research, Innovation and Reform in Education”, który odbędzie się w dniach 17–19 września 2018 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym.

19 marca 2018 r. rozpoczęły się obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, której przewodniczy Rektor naszego Uniwersytetu – prof. Kazimierz Karolczak. Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „25 lat polskiego Konkordatu. Geneza, litera, wykładnia i praktyka Traktatu” zorganizowanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, która odbędzie się 22 i 23 marca 2018 roku. 

7 marca 2018 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. W wyniku głosowania wszystkich uczestników reprezentujących 11 Oddziałów z całej Polski wybrano władze Towarzystwa na lata 2018–2021. Nowym prezesem PTB została dr Wanda Matras-Mastalerz z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego 2018 już za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie odwiedzili naszą Uczelnię. Było nam niezwykle miło gościć Was w naszych progach.