Mamy przyjemność zaprosić do udziału w II Seminarium „Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym – zdrowienie” organizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego. Seminarium odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w Auli A1 nowego budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 .

W imieniu Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii zapraszamy na wykład Profesora Zabihollaha Rezaee „Corporate governance and ethics” (język wykładu: angielski). Wykład odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w godzinach 16.00–16.45 w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego (ul. Podchorążych 2, sala 244).

W drugiej połowie marca rozpoczęły się pierwsze szkolenia prowadzone w ramach projektu koordynowanego przez Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego „Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję pt. „From Morals to the Macabre in Translation for Children” zorganizowaną przez Katedrę Dydaktyki Przekładu Instytutu Neofilologii UP. Inauguracja odbędzie się 4 kwietnia br. w gmachu głównym UP, przy ul. Podchorążych 2, a dwudniowe obrady w budynku UP przy ul. Karmelickiej 41.

Od 21 do 24 marca br. rektor UP, prof. dr hab. Kazimierz Karolczak i kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej, mgr Małgorzata Idzik przebywali z oficjalną wizytą na Ukrainie. Celem pobytu była wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów z przedstawicielami nauki i oświaty. 

Uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów klas gimnazjalnych odbyło się 6 kwietnia 2018 r. w siedzibie Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego. Uniwersytet Pedagogiczny gościł wszystkich laureatów Konkursu, ich opiekunów naukowych i rodziców. 

26 marca 2018 r. Pani dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP wręczyła dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w „Konkursie o nagrodę Prorektora ds. Studenckich na najlepszą stronę internetową kół naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł, z przeznaczeniem na działalność statutową koła, zdobyło Studenckie Koło Naukowe Geografów (SKNG).

26 marca 2018 r. w progach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej gościli Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Aleksander M. Nawrat. To właśnie na Uniwersytecie Pedagogicznym ogłoszono konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”, dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską.

22 i 23 marca 2018 r. w murach Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN odbyła się konferencja „25 lat polskiego Konkordatu. Geneza, litera, wykładnia i praktyka Traktatu”.

24 marca 2018 r. w Siemianowicach Śląskich odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Naszą uczelnię reprezentowało 14 zawodników – 8 dziewcząt i 6 chłopaków.