Skład Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2016–2020:

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
 • prof. dr hab. Mariusz Wołos
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
 • dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
 • prof. dr hab. Bożena Popiołek
 • prof. dr hab. Piotr Borek
 • dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
 • dr hab. Aleksandra Budrewicz
 • dr hab. Władysław Marek Kolasa
 • dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP
 • dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
 • dr hab. Małgorzata Nowakowska, prof. UP
 • dr hab. Leszek Pyra, prof. UP
 • prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • prof. dr hab. Czesława Piecuch
 • prof. dr hab. Jerzy Rajman
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP
 • dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
 • dr hab. Rafał Solewski, prof. UP
 • dr hab. Grażyna Borowik-Pieniek, prof. UP
 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
 • dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP
 • dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP.
 • dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP
 • prof. dr hab. Jacek Migdałek
 • prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar
 • dr Tomasz Szybisty
 • dr Julia Wilczyńska
 • dr Katarzyna Woźniak
 • dr Ewa Fogelzang-Adler
 • dr Marek Banach
 • dr Stanisław Kowal
 • dr Hanna Stępniewska-Gębik
 • dr Tomasz Rachwał
 • dr Przemysław Paliwoda
 • mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 • mgr Barbara Barszcz-Przełożny
 • mgr inż. Magdalena Krupska
 • mgr Jakub Pieczara
 • Arkadiusz Burda
 • Marcin Chudoba
 • Olha Dyakiv
 • Alina Greliak
 • Aleksandra Gryl
 • Przemysław Kłonica
 • Katarzyna Mikrut
 • Łukasz Panek
 • Ilona Sieradzka
 • mgr Jan Fróg
 • mgr Ewa Żołnierek

Członkowie Senatu z głosem doradczym

 • mgr Małgorzata Grzelewska – Kanclerz
 • mgr inż. Renata Kochanik – Kwestor
 • dr Stanisław Skórka – Dyrektor Biblioteki Głównej
 • dr Mirosław Boruta – KU NSZZ „Solidarność”
 • dr Jan Ryś – ZNP
 • mgr Piotr Kciuk – ZZP UP