dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof UP

tel. 693 113 577
bozena.staw-jun@wp.pl
bozena.stawoska-jundzill@up.krakow.pl

Wszelkie pytania proszę kierować na adresy mailowe. Istnieje również możliwość umówienia spotkania.

Lp.KierunekJednostka organizacyjna UczelniOcena przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną
1. administracja Wydział Humanistyczny
Instytut Prawa, Administracji, Ekonomii
kierunek nie był oceniany
2. animacja kultury w przestrzeni społecznej

Wydział Sztuki
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

kierunek nie był oceniany
3. architektura informacji Wydział Filologiczny
Instytut Nauk o Informacji
kierunek nie był oceniany
4. archiwistyka zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Archiwistyki
kierunek nie był oceniany
5. art & design Wydział Sztuki kierunek nie był oceniany
6. bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Politologii
Instytut Politologii

kierunek nie był oceniany
7. bezpieczeństwo narodowe Wydział Pedagogiczny
Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
kierunek nie był oceniany
8. bezpieczeństwo państwa Wydział Politologii
Instytut Politologii
kierunek nie był oceniany
9. bioinformatyka Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Biologii
kierunek nie był oceniany
10. biologia Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Biologii
pozytywna
Uchwała nr 462/2017 Prezydium PKA z dnia 7 września 2017 r.
11. digital design Wydział Sztuki
Katedra Multimediów
kierunek nie był oceniany
12. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydział Sztuki
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
pozytywna
Uchwała nr 329/2008 Prezydium PKA z dnia 29 maja 2008 r.
13. edukacja techniczno-informatyczna Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Instytut Techniki
pozytywna
Uchwała nr 897/2011 Prezydium PKA z dnia 29 września 2011 r.
14. ekonomia społeczna Wydział Politologii
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
kierunek nie był oceniany
15. etyka - mediacje i negocjacje Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii i Socjologii
kierunek nie był oceniany
16. filologia polska Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
pozytywna
Uchwała nr 287/2009 Prezydium PKA z dnia 23 kwietnia 2009 r.
17. filologia
- filologia angielska
- filologia niemiecka
- filologia romańska
- filologia rosyjska
Wydział Filologiczny
Instytut Neofilologii
pozytywna
Uchwała nr 554/2006 Prezydium PKA z dnia 6 lipca 2006 r.
18. filozofia Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii i Socjologii
pozytywna
Uchwała nr 277/2017 Prezydium PKA z dnia 22 czerwca 2017 r.
19. fizyka Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Instytut Fizyki
pozytywna
Uchwała nr 331/2011 Prezydium PKA z dnia 5 maja 2011 r.
20. geografia Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Geografii
pozytywna
Uchwała nr 344/2013 Prezydium PKA z dnia 20 czerwca 2013 r.
21. gospodarka przestrzenna  Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Geografii
kierunek nie był oceniany
22. grafika Wydział Sztuki pozytywna
Uchwała nr 533/2015 Prezydium PKA z dnia 2 lipca 2015 r.
23. historia Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Archiwistyki
pozytywna
Uchwała nr 130/2017 Prezydium PKA z dnia 6 kwietnia 2017 r.
24. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Wydział Filologiczny
Instytut Nauk o Informacji
pozytywna
Uchwała nr 148/2007 Prezydium PKA z dnia 8 marca 2007 r.
25. informatyka Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Instytut Informatyki
pozytywna
Uchwała nr 332/2011 Prezydium PKA z dnia 5 maja 2011 r.
26. kulturoznawstwo i wiedza o mediach Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
kierunek nie był oceniany
27. logopedia Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
kierunek nie był oceniany
28. malarstwo Wydział Sztuki
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
kierunek nie był oceniany
29. matematyka Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Instytut Matematyki
pozytywna
Uchwała nr 916/2010 Prezydium PKA z dnia 23 września 2010 r.
30. ochrona środowiska Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Geografii
pozytywna
Uchwała nr 405/2019 Prezydium PKA z dnia 28 czerwca 2019 r.
31. odnowa biologiczna Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Biologii
kierunek nie był oceniany
32. pedagogika Wydział Pedagogiczny
Instytut Nauk o Wychowaniu
wyróżniająca
Uchwała nr 161/2012 Prezydium PKA z dnia 24 maja 2012 r.
33. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
wyróżniająca
Uchwała nr 174/2019 Prezydium PKA z dnia 11 kwietnia 2019 r.
34. pedagogika specjalna Wydział Pedagogiczny
Instytut Pedagogiki Specjalnej
pozytywna
Uchwała nr 303/2016 Prezydium PKA z dnia 16 czerwca 2016 r.
35. politologia Wydział Politologii
Instytut Politologii

pozytywna
Uchwała nr 393/2018 Prezydium PKA z dnia 9 lipca 2018 r.

36. praca socjalna Wydział Pedagogiczny
Instytut Nauk o Wychowaniu
kierunek nie był oceniany
37. prawo Wydział Politologii
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
kierunek nie był oceniany
38.  psychologia  Wydział Pedagogiczny
Katedra Psychologii
 kierunek nie był oceniany
39. socjologia Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii i Socjologii

pozytywna
Uchwała nr 10/2018 Prezydium PKA z dnia 11 stycznia 2018 r.

40. stosunki międzynarodowe Wydział Humanistyczny
Instytut Politologii
kierunek nie był oceniany
41. sztuka i media Wydział Sztuki
Katedra Multimediów
kierunek nie był oceniany
42. studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Archiwistyki
kierunek nie był oceniany
43. turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Archiwistyki
kierunek nie był oceniany
44. turystyka i rekreacja Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Geografii
kierunek nie był oceniany

45.

wzornictwo Wydział Sztuki
Instytut Grafiki i Wzornictwa
kierunek nie był oceniany
46. zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe Wydział Filologiczny
Instytut Nauk o Informacji
kierunek nie był oceniany
47. zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii i Socjologii
kierunek nie był oceniany

https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie w następujących dziedzinach naukowych:

Wydział Humanistyczny

Historia
Filozofia

Wydział Filologiczny

Językoznawstwo
Literaturoznawstwo

Wydział Politologii

Nauki o polityce

Wydział Geograficzno-Biologiczny

Biologia
Geografia

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Matematyka
Fizyka

Wydział Sztuki

Sztuki piękne