II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

Termin:  8–10 grudnia 2016 r.

Organizatorzy:  

  • Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

Dokumenty: 

Konferencja transdyscyplinarna „Nowy Człowiek: wizje, projekty, języki”

Termin:  2–3 grudnia 2016 r.

Miejsce obrad:  Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego i Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  Plakat (PDF 1,42 MB)

Międzynarodowa konferencja naukowa „Stan wojenny w Polsce 1981–1983. Perspektywa prawna, polityczna, społeczna”

Termin:  7–8 grudnia 2016 r.

Miejsce obrad:  Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii, Katedra Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych, Katedra Edukacji Prawnej i Obywatelskiej

Dokumenty:  

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności”: „Dom – Codzienność – Święto”

Termin:  12–13 października 2016 r.

Organizatorzy:  Instytut Historii i Archiwistyki, Katedra Edukacji Historycznej i Zakład Historii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  

13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych”

Konferencja połączona z 9. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości

Termin:  10–11 października 2016 r.

Miejsce obrad:   Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  

  • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
  • Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • Wydawnictwo „Nowa Era”
  • Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie

Strona internetowa:  www.entrepreneurship.up.krakow.pl

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego”

Termin:  18–19 października 2016 r.

Organizatorzy:  Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego

Strona internetowa:  konferencja-upkrakow.wixsite.com/security