Drugi etap rekrutacji

Rozpoczynamy drugi etap rekrutacji na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

 Drugi etap rekrutacji

Aby zobaczyć pełną listę dostępnych kierunków i form studiów wystarczy wejść do katalogu kierunków, a kryteria wyszukiwania zawęzić do „otwarta rekrutacja”.

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 80 60
architektura informacji 40 15
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 35 30
bezpieczeństwo państwa 150 100
bezpieczeństwo zdrowotne 40 20
bioinformatyka 30
biologia 50 20
design 26
digital design 26
edukacja techniczno-informatyczna 80 20
ekonomia społeczna 30 20
etyka – mediacje i negocjacje 60 30
filologia angielska 90 45
filologia germańska 40 20
filologia hiszpańska 60
filologia polska 60 30
filologia romańska 80
filologia rosyjska 80
filologia włoska 60
filozofia 40 15
fizyka 20
geografia 60 25
gospodarka przestrzenna 60 15
grafika 26
historia 35 30
informatyka 140 65
inżynieria bezpieczeństwa 40 15
kognitywistyka 40
komunikacja wizualna 26
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 60 30
logopedia 60
malarstwo 26
matematyka 100 30
ochrona środowiska 25
pedagogika 60 40
politologia 40 15
polityka społeczna 40 20
praca socjalna 50 30
socjologia 60 30
stosunki międzynarodowe 60  15
sztuka i edukacja 26
sztuka i media 15
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  35 30
turystyka i rekreacja 120 40
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 40
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi  60 15
zarządzanie w służbach społecznych  40 20

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/20.05.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020

Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych semestralnie, w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia: niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia, niestacjonarne jednolite magisterskie).

Opłaty za naukę należy wnosić w złotych polskich (PLN) wpłacając na indywidualny numer rachunku studenta.

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-25/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za naukę na studiach stacjonarnych I roku studiów, kolejnych lat studiów – za każdy semestr nauki kwotę 500 euro (EUR).

Opłaty za naukę należy wnosić w walucie euro (EURO) wpłacając na numer rachunku IBAN PL78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, SWIFT: PKOP PL PW.

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-25/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020