Trwa rekrutacja śródroczna

W rekrutacji śródrocznej prowadzimy nabór na kierunki: edukacja techniczno-informatyczna (studia stacjonarne II stopnia), edukacja techniczno-informatyczna (studia niestacjonarne II stopnia), gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne II stopnia).

Rejestracja elektroniczna potrwa do 16 lutego 2020 roku. Rekrutacja odbywa się poprzez system elektroniczny.

Zasady rekrutacji, harmonogram, miejsca i daty składania dokumentów znajdują się na stronie poświęconej rekrutacji.

Zapraszamy.

Drugi etap rekrutacji

Rozpoczynamy drugi etap rekrutacji na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

 Drugi etap rekrutacji

Aby zobaczyć pełną listę dostępnych kierunków i form studiów wystarczy wejść do katalogu kierunków, a kryteria wyszukiwania zawęzić do „otwarta rekrutacja”.

limity przyjec

 

Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówStudia drugiego stopnia stacjonarneStudia drugiego stopnia niestacjonarne
administracja 90 90
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 35 30
art & design 100
bezpieczeństwo państwa 100 90
biologia 45 15
edukacja techniczno-informatyczna 60 30
ekonomia społeczna 30 30
etyka – mediacje i negocjacje 45 15
filologia angielska 75 45
filologia germańska 30
filologia hiszpańska 30
filologia polska 45 20
filologia romańska 30
filologia rosyjska 30
filologia włoska 15  –
filozofia 15 15
fizyka 15
geografia 40 15
gospodarka przestrzenna 30* 15*
grafika projektowa imultimedia 12
historia 35 30
informatyka 30 30
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 30 20
logopedia 40
matematyka 60 30
odnowa biologiczna  – 30
pedagogika 60 30
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 80 75
pedagogika specjalna 90 90
politologia 30 15
polityka społeczna 30 15
praca socjalna 45 30
socjologia 45 30
stosunki międzynarodowe 30 15
stosunki niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 15
sztuka współczesna 26
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  35
turystyka i rekreacja 60 15
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 30

 

* pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/20.05.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020

Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych semestralnie, w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia: niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia, niestacjonarne jednolite magisterskie).

Opłaty za naukę należy wnosić w złotych polskich (PLN) wpłacając na indywidualny numer rachunku studenta.

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-25/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020