Rok akademicki 2018/2019

Zgodnie z decyzją Rektora UP z dnia 11 czerwca 2018 r. studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

 • I rata – do 31 października 2018 r.
 • II rata – do 30 listopada 2018 r.
 • III rata – do 15 marca 2019 r.
 • IV rata – do 30 kwietnia 2019 r.

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawnaDecyzja nr R/D.0201-13/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

Rok akademicki 2018/2019

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2018/2019 (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3700 3700 3700
architektura informacji 3600
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900 3900
bezpieczeństwo państwa 3700
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700 3700
biologia 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 4000 3700 1850
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 3200
filologia polska 3600
filologia, spec. filologia angielska 4700 4700 4600
filologia, spec. filologia germańska 4600 4600 4600
filozofia 3200
geografia 4000
gospodarka przestrzenna 4000
grafika 5400
historia 3400 3400
informatyka 4000 4000 3600
inżynieria bezpieczeństwa 2000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3600
matematyka  3800 3800
monitoring środowiska przyrodniczego  4000
pedagogika 3800 3900 3900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000 4000
politologia 3200
praca socjalna 3700 3700 3700
socjologia 3700 3700 3700
stosunki międzynarodowe 3400
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000 4000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 3200

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-14/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 – opłata za jeden semestr studiów
 2. Decyzja nr R/D.0201-13/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019
 3. Zarządzenie nr R/Z.0.201-19/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2018/2019

Rok akademicki 2018/2019

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2018/2019 (PLN)
I rokII rok
administracja 3700  3700
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 – 
bezpieczeństwo narodowe   –  3900
bezpieczeństwo państwa 3700  –
bezpieczeństwo wewnętrzne  –  3700
biologia 4200  4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 (2-letnie)
4000 (1,5-roczne)

2000 (1,5-roczne)
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 3200
filologia polska 3300
filologia, spec. filologia angielska 4700 4700
filologia, spec. filologia germańska 4600
filologia, spec. filologia rosyjska 3500
filozofia 3200
geografia 4000
historia 3400
informatyka 5000 4600
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa 3300
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3300
matematyka 3800 3800
odnowa biologiczna 5000 5000
pedagogika 3800 3900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000
politologia 3200
praca socjalna 3700 3700
socjologia 3700 3700
stosunki międzynarodowe 3400
turystyka i rekreacja 4000

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-14/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 – opłata za jeden semestr studiów
 2. Decyzja nr R/D.0201-13/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019
 3. Zarządzenie nr R/Z.0.201-19/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2018/2019

 

Rok akademicki 2017/2018

Zgodnie z decyzją Rektora UP z dnia 21 września 2017 r. studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

 • I rata – do 31 października 2017 r.
 • II rata – do 30 listopada 2017 r.
 • III rata – do 15 marca 2018 r.
 • IV rata – do 30 kwietnia 2018 r.

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018