Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2020/2021 wnoszą opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych semestralnie, w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia: niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia, niestacjonarne jednolite magisterskie).

Opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych należy wnieść w terminach:

  • I rata – do 31 października 2020 roku
  • II rata – do 15 marca 2021 roku

Opłaty za naukę należy wnosić w złotych polskich (PLN) wpłacając na indywidualny numer rachunku studenta.

Podstawa prawna

Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych semestralnie, w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia: niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia, niestacjonarne jednolite magisterskie).

Opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych należy wnieść w terminach:

  • I rata – do 31 października 2019 r.
  • II rata – do 15 marca 2020 r.

Opłaty za naukę należy wnosić w złotych polskich (PLN) wpłacając na indywidualny numer rachunku studenta.

Podstawa prawna

Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za naukę na studiach stacjonarnych I roku studiów, kolejnych lat studiów – za każdy semestr nauki kwotę 500 euro (EUR).

Opłatę za naukę na studiach stacjonarnych należy wnieść w terminach:

  • I rata – do 31 października 2019 r.
  • II rata – do 15 marca 2020 r.

Opłaty za naukę należy wnosić w walucie euro (EURO) wpłacając na numer rachunku IBAN PL78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, SWIFT: PKOP PL PW.

Podstawa prawna