Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Minimalizacja ryzyka czy ryzyko minimalizacji – jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych”

Termin: 7–8 marca 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (Aula Główna)

Organizatorzy:

  • Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Strona wwwhttp://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/konferencje/konferencja-naukowa-jak-uczyc-o-ubezpieczeniach-spolecznych/o-konferencji

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w świetle RODO

Termin: 2 lutego 2018 r.

Miejsce obrad: Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie

Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Dokumenty: Program konferencji (PDF 6,44 KB)

Międzynarodowa Konferencja Dzieci i Młodzieży EUROMATH & EUROSCIENCE 2018

Termin: 7-11 marca 2018 r.

Miejsce obrad: Kraków

Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Instytut Matematyki

Strona www: https://www.euromath.org/