Kierunek

Ocena przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Polską Komisję Akredytacyjną

biologia pozytywna
Uchwała nr 462/2017 Prezydium PKA z dnia 7 września 2017 r.
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pozytywna
Uchwała nr 329/2008 Prezydium PKA z dnia 29 maja 2008 r.
edukacja techniczno-informatyczna pozytywna
Uchwała nr 897/2011 Prezydium PKA z dnia 29 września 2011 r.
filologia polska pozytywna
Uchwała nr 287/2009 Prezydium PKA z dnia 23 kwietnia 2009 r.
filologia
- filologia angielska
- filologia niemiecka
- filologia romańska
- filologia rosyjska
pozytywna
Uchwała nr 554/2006 Prezydium PKA z dnia 6 lipca 2006 r.
filozofia pozytywna
Uchwała nr 277/2017 Prezydium PKA z dnia 22 czerwca 2017 r.
fizyka pozytywna
Uchwała nr 331/2011 Prezydium PKA z dnia 5 maja 2011 r.
geografia

pozytywna
Uchwała nr 640/2019 Prezydium PKA z dnia 5 września 2019 r.

grafika pozytywna
Uchwała nr 533/2015 Prezydium PKA z dnia 2 lipca 2015 r.
historia pozytywna
Uchwała nr 130/2017 Prezydium PKA z dnia 6 kwietnia 2017 r.
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pozytywna
Uchwała nr 148/2007 Prezydium PKA z dnia 8 marca 2007 r.
informatyka pozytywna
Uchwała nr 332/2011 Prezydium PKA z dnia 5 maja 2011 r.
matematyka pozytywna
Uchwała nr 916/2010 Prezydium PKA z dnia 23 września 2010 r.
ochrona środowiska pozytywna
Uchwała nr 405/2019 Prezydium PKA z dnia 28 czerwca 2019 r.
pedagogika wyróżniająca
Uchwała nr 161/2012 Prezydium PKA z dnia 24 maja 2012 r.
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wyróżniająca
Uchwała nr 174/2019 Prezydium PKA z dnia 11 kwietnia 2019 r.
pedagogika specjalna pozytywna
Uchwała nr 303/2016 Prezydium PKA z dnia 16 czerwca 2016 r.
politologia

pozytywna
Uchwała nr 393/2018 Prezydium PKA z dnia 9 lipca 2018 r.

socjologia

pozytywna
Uchwała nr 10/2018 Prezydium PKA z dnia 11 stycznia 2018 r.

dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof UP
bozena.stawoska-jundzill@up.krakow.pl,  bozena.staw-jun@wp.pl
telefon 693 113 577

Wszelkie pytania proszę kierować na adresy mailowe. Istnieje również możliwość umówienia spotkania.

Dyrekcja

Dyrektor
dr hab. Władysław Kolasa

 

Biuro Szkoły Doktorskiej

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 31a
telefon 12 662 64 41
szkola.doktorska@up.krakow.pl 

 

O Szkole Doktorskiej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczęła działalność w roku 2019. Kształci doktorantów w następujących dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 •  językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • pedagogika
 • nauki o polityce i administracji
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki fizyczne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • nauki o bezpieczeństwie

strona internetowa

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie w następujących dziedzinach naukowych:

Wydział Humanistyczny

Historia
Filozofia

Wydział Filologiczny

Językoznawstwo
Literaturoznawstwo

Wydział Politologii

Nauki o polityce

Wydział Geograficzno-Biologiczny

Biologia
Geografia

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Matematyka
Fizyka

Wydział Sztuki

Sztuki piękne