17 maja 2019 r. – godziny rektorskie

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia prof. dr. hab. Bogusława Skowronka, w związku z Juwenaliami, 17 maja 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Powyższa informacja dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.