13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych”

Konferencja połączona z 9. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości

Termin:  10–11 października 2016 r.

Miejsce obrad:   Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  

 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Wydawnictwo „Nowa Era”
 • Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie

Strona internetowa:  www.entrepreneurship.up.krakow.pl

32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”

Termin:  5–6 grudnia 2016 r.

Miejsce obrad:  Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  

 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Dokumenty:  Zaproszenie (PDF 154 KB)

Strona internetowa:  www.industry.up.krakow.pl

Termin rejestracji mija 24 października 2016 r.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności”: „Dom – Codzienność – Święto”

Termin:  12–13 października 2016 r.

Organizatorzy:  Instytut Historii i Archiwistyki, Katedra Edukacji Historycznej i Zakład Historii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Granice i pogranicza – na styku kultur i tradycji”

Termin:  15–16 listopada 2016 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  

 • Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Dokumenty:  

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Dawna i współczesna kultura funeralna” z cyklu „Dialog z Tradycją” IV

Termin:  5–7 grudnia 2016 r.

Organizatorzy:  Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

Termin:  8–10 grudnia 2016 r.

Organizatorzy:  

 • Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

Dokumenty: 

Konferencja transdyscyplinarna „Nowy Człowiek: wizje, projekty, języki”

Termin:  2–3 grudnia 2016 r.

Miejsce obrad:  Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego i Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  Plakat (PDF 1,42 MB)