Prof. dr hab. Henryk W. Żaliński

Rektor Uczelni w latach 2005/06 – 2007/08