Prof. dr hab. Michał Śliwa

Rektor Uczelni w latach:

1999/00 – 2001/02
2002/03 – 2004/05
2008/09 – 2011/12
2012/13 – 2015/16