Komisje rektorskie (kadencja 2012-2016):

Rektorska Komisja ds. Premii, Awansów i Przeszeregowań Administracji i Obsługi

 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman – przewodnicząca
 • mgr Jan Kałużny
 • mgr Teresa Jeszke
 • mgr Jan Fróg – NSZZ „Solidarność”
 • mgr Teresa Heichel-Szaran – ZNP
 • mgr Adrian Tomasik – ZZP
 • mgr Robert Dudzik – sekretarz

Rektorska Komisja ds. Pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

 • dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – przewodniczący
 • dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP
 • dr Karol Bieniek
 • mgr Jan Fróg – NSZZ „Solidarność”
 • mgr Leszek Żyła – ZNP
 • inż. Andrzej Trenda – ZZP

Rektorska Komisja ds. Pracowników bibliotecznych oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej

 • dr Renata Zając – przewodnicząca
 • mgr Agata Rubiś
 • mgr Ewa Tłuczek
 • mgr Miroslav Uram
 • mgr Józefa Koziara – NSZZ „Solidarność”
 • mgr Anna Sobol – ZNP
 • mgr Marek Glogier – ZZP

Rektorska Komisja ds. Pracowników Wydawnictwa i Zespołu Poligrafii

 • mgr Jolanta Grzegorzek – przewodnicząca
 • Mirosław Kotusik
 • mgr Karina Olesiak – NSZZ „Solidarność”
 • dr Adam Ruta – ZNP
 • inż. Urszula Mićków – ZZP

Rektorska Komisja ds. Inwentaryzacji

 • mgr Łukasz Bandoła – przewodniczący
 • dr Włodzimierz Śmiga
 • mgr Marian Pasternak
 • Wiesława Suder

Rektorska Komisja ds. Strategii Rozwoju Uczelni

 • prof. dr hab. Michał Śliwa – przewodniczący
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 • dr hab. Janusz Majcherek, prof. UP
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
 • dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP
 • prof. UP Marek Sajduk
 • dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
 • dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
 • dr hab inż. Artur Błachowski, prof. UP
 • mgr Iwona Tomasik
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman
 • mgr Jan Kałużny

Rektorska Komisja ds. Ochrony i Likwidacji Mienia

 • mgr Stanisław Gonet – przewodniczący
 • dypl. ekon. Marta Ciupińska
 • mgr Elżbieta Tynor
 • mgr Wojciech Biernat
 • mgr Zbigniew Janczulewicz
 • Zbigniew Bodziony
 • mgr Wacław Warzecha
 • Jolanta Kilian

Rektorska Komisja ds. Praktyk Pedagogicznych

 • dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP – przewodniczący
 • dr Ewa Dyduch
 • dr Bożena Olik-Pawlik
 • dr Danuta Piróg
 • dr Piotr Kołodziej
 • dr Danuta Topa
 • dr Stanisław Kowal
 • mgr Mieczysław Lechowski
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman – sekretarz

Rektorska Komisja ds. Przetargów

 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – przewodniczący
 • dr Łukasz Kozera
 • dr Andrzej Gurbiel
 • mgr inż. Tomasz Wojasiński
 • inż. Andrzej Trenda – sekretarz

Rektorska Komisja Socjalna

 • dr hab. Bartłomiej Pokrzywka, prof. UP – przewodniczący

  zespół ds. bytowych

  • mgr Piotr Kciuk – przewodniczący
  • mgr Katarzyna Kochmańska
  • mgr Teresa Heichel-Szaran
  • mgr Iwona Stankiewicz
  • mgr Stanisław Gonet – NSZZ „Solidarność”
  • mgr Helena Ples – ZNP
  • mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP

  zespół ds. mieszkaniowych

  • mgr Teresa Jeszke – przewodnicząca
  • mgr Marian Pasternak
  • mgr inż. Tomasz Wojasiński
  • mgr Ewa Żołnierek – NSZZ „Solidarność”
  • mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP
  • dr hab. Józef Żychowski, prof. UP – ZNP

  zespół ds. wczasów i turystyki

  • dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP – przewodniczący
  • mgr Zbigniew Janczulewicz
  • dr Jolanta Urbanek – NSZZ „Solidarność”
  • mgr Teresa Heichel-Szaran – ZNP
  • mgr Rafał Birgiel – ZZP

Rektorska Komisja ds. Zakupów Administracyjnych i Usług

 • mgr Wojciech Biernat – przewodniczący
 • inż. Andrzej Trenda
 • mgr Iwona Stankiewicz
 • mgr Łukasz Bandoła
 • Zbigniew Bodziony

Rektorska Komisja ds. Zakupów i Usług dla wszystkich projektów realizowanych w Uczelni

 • dr hab. Bartłomiej Pokrzywka, prof. UP – przewodniczący
 • dr Robert Kłaczyński
 • mgr Alicja Kopeć-Mika