Rok akademicki 2016/2017

Kierunek studiówCzas trwania studiówOpłata za rok nauki
I rokII rok
administracja 2 lata 3700 3700
animacja kultury w przestrzeni społecznej 2 lata 4200 -
bezpieczeństwo narodowe 2 lata 3900 3900
bezpieczeństwo wewnętrzne 2 lata 3700 3700
biologia 2 lata 4200 -
edukacja techniczno-informatyczna  2 lata 3700 3700
1,5-roku 3500 1750
ekonomia społeczna 2 lata 3700 -
etyka – mediacje i negocjacje 2 lata 3200 -
filologia polska 2 lata 3600 3600
filologia, spec. filologia angielska 2 lata 4600 4700
filologia, spec. filologia romańska 2 lata 4600 -
filologia, spec. filologia rosyjska 2 lata 3500 -
filozofia 2 lata 3200 -
geografia 2 lata 4000 4000
grafika 2 lata 5400 -
historia 2 lata 3400 -
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 2 lata 3600 3600
informatyka 2 lata 3600 3600
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa 2 lata 3300 -
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 2 lata 3600 3600
matematyka 2 lata 3800 3800
odnowa biologiczna 2 lata 5000 5000
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe 2 lata 3800 3800
pedagogika, spec. edukacja dla wielokulturowości z elementami glottodydatyki 2 lata 3800 -
pedagogika, spec. edukacja dla zrównoważonego rozwoju 2 lata 3800 -
pedagogika, spec. edukacja dorosłych z gerontopedagogiką 2 lata 3800 -
pedagogika, spec. edukacja medialna 2 lata 3800 -
pedagogika, spec. poradnictwo edukacyjne i zawodowe 2 lata 3800 -
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza 2 lata 3800 3800
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2 lata 4000 4200
pedagogika specjalna 2 lata 4000 3900
politologia 2 lata 3200 3200
praca socjalna 2 lata 3700 3800
socjologia 2 lata 3700 3700
stosunki międzynarodowe 2 lata 3400 -
turystyka i rekreacja 2 lata 4000 -

 

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr R/Z.0201-11/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 – opłata za jeden semestr studiów
  2. Decyzja nr R/D.0201-12/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2016/2017 oraz Aneks nr 1 z dnia 15 września 2016 r.