Rok akademicki 2016/2017

Studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych mogą uiszczać roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 w sześciu równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata – do 31 października 2016 r.
  • II rata – do 30 listopada 2016 r.
  • III rata – do 15 grudnia 2016 r.
  • IV rata – do 15 lutego 2017 r.
  • V rata – do 15 marca 2017 r.
  • VI rata – do 15 kwietnia 2017 r.

Osoby przyjęte na studia po 30 listopada 2016 r. wpłacają pierwszą i drugą ratę równocześnie.

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

 

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-9/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2016/2017