Rok akademicki 2017/2018

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2017/2018 (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3700 3700 3700
architektura informacji 3600
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900 3900 3900
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700 3700 3700
biologia 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 3700 3700 1850
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 3200 3200
filologia polska 3600
filologia, spec. filologia angielska 4700 4600 4600
filologia, spec. filologia germańska 4600 4600
filologia, spec. filologia hiszpańska 4600
filologia, spec. filologia romańska 5000
filologia, spec. filologia włoska 5000
filozofia 3200
geografia 4000
gospodarka przestrzenna 4000
grafika 5400 5400
historia 3400 3400 3600
informatyka 4000 3600 3600
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3600
matematyka 3800 3800
monitoring środowiska przyrodniczego 4000
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i działań proobronnych 3900
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i obrona terytorialna 3900
pedagogika, spec. edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień 3800
pedagogika, spec. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień 3800
pedagogika, spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju 3800
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną 3800 3800 3800
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000 3900
politologia 3200
praca socjalna 3700 3700 3700
socjologia 3700 3700
stosunki międzynarodowe 3400
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000 4000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 3200

 

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr R/Z.0201-19/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 – opłata za jeden semestr studiów
  2. Zarządzenie nr R/Z.0201-26/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnosonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2017/2018
  3. Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018