Rok akademicki 2017/2018

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2017/2018 (PLN)
I rokII rok
administracja 3700 3700
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900 3900
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700 3700
biologia 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 (2-letnie)
4000 (1,5-roczne)

1750 (1,5-roczne)
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 3200
filologia polska 3300
filologia, spec. filologia angielska 4700 4600
filologia, spec. filologia romańska 4000
filologia, spec. filologia rosyjska 3500
filozofia 3200
geografia 4000
grafika 5400
historia 3400
informatyka 4600 3600
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa 3300
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3300
matematyka 3800 3800
odnowa biologiczna 5000 5000
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe 3900
pedagogika, spec. poradnictwo edukacyjne i zawodowe 3800
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza 3800 3800
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000
politologia 3200 3200
praca socjalna 3700 3700
socjologia 3700
stosunki międzynarodowe 3400
turystyka i rekreacja 4000

 

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr R/Z.0201-19/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 – opłata za jeden semestr studiów
  2. Zarządzenie nr R/Z.0201-26/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnosonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2017/2018
  3. Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018