Drodzy Maturzyści,
już 19 marca otwieramy dla Was nasze drzwi. Przed Wami szereg atrakcji – zaskakujące prezentacje, zajmujące warsztaty i interesujące wykłady, zwiedzanie Uczelni (sal oraz laboratoriów), a także spotkania z kadrą dydaktyczną i studentami.

Przygotowaliśmy dla Was również punkty informacyjne, w których w przyjaznej atmosferze będziecie mogli porozmawiać o możliwościach, które daje Uniwersytet Pedagogiczny, skorzystać z pomocy doradców zawodowych oraz poznać naszą ofertę edukacyjną.

Imprezę rozkręcać będzie Radio Spektrum.

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.

 

Dzień Otwarty w internecie

Już dziś natomiast możecie dołączyć do wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook.

Tych z Was, którzy nie mogą 19 marca odwiedzić nas na Uniwersytecie Pedagogicznym zachęcamy natomiast do dołączenia do naszej grupy na portalu społecznościowym Facebook UP: rekrutacja. Będziemy tam odpowiadać na nurtujące Was pytania.

Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

1 Wydział Sztuki
2 Praca socjalna
3 Filologia polska
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
4 Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
5 Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia społeczna
Politologia
Prawo
Stosunki międzynarodowe
6 Filozofia
Socjologia
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Etyka – mediacje i negocjacje
7 Edukacja techniczno-informatyczna
8 Architektura informacji
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
9 Biologia
Ochrona środowiska
10 Bioinformatyka
Odnowa biologiczna
11 Katedra Psychologii
12 Historia
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
13 Geografia
Gospodarka przestrzenna
Turystyka i rekreacja
Monitoring środowiska przyrodniczego
14 Matematyka
15 Fizyka
16 Informatyka
17 Filologia angielska
18 Filologia germańska
19 Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia rosyjska z językiem francuskim
20 Filologia romańska
Filologia romańska z językiem angielskim
Filologia romańska z językiem rosyjskim
21 Filologia hiszpańska
22 Filologia włoska
23 Instytut Nauk o Wychowaniu – Pedagogika
24 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
25 Pedagogika specjalna
A Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
B Biuro Promocji i Karier
Doradcy zawodowi
C Samorząd Studentów
D Centrum Języków Obcych
E Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego
F Biblioteka Główna
G Zakład Ubezpieczeń Społecznych
H Niezależne Zrzeszenie Studentów
I Centrum Sportu i Rekreacji
Akademicki Związek Sportowy
J Chór Mieszany „Eduactus”
K Radio Spektrum

 

 

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski

 

Logo Krakow C cmyk

 

 

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak 

 

logoUP pl

15 marca 2018 r. (czwartek)
godz. 9.00–14.00


godz. 10.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna

Uroczyste otwarcie


godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 2)
organizator: Instytut Pracy Socjalnej

 • Konkurs wiedzy o Pracy Socjalnej
 • Filmy reklamowe dot. instytutu
 • Scenki tematyczne na temat obszarów pracy pracowników socjalnych

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 5)
organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii

 • Labirynt filozoficzny – rodzaj gry intelektualno-przestrzennej na terenie budynku głównego – przygotowany i przeprowadzony przez studentów Filozoficznego Koła Naukowego Arche (przewidziane nagrody w postaci gadżetów UP)
 • Quiz z wiedzy o społeczeństwie, przygotowany i przeprowadzony przez studentów Socjologicznego Koła Naukowego oraz Sekcję Kryminologii SKN (przewidziane nagrody w postaci gadżetów UP)
 • Prezentacja multimedialna działalności kół naukowych: SKN UP i FKN Arche oraz KNMiN (Koło Naukowe Mediatorów i Negocjatorów)

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 6)
organizatorzy: Instytut Historii i Archiwistyki

 • Prezentacja oferty Instytutu
 • Porady dotyczące rekrutacji
 • Dzielenie się doświadczeniem studiowania
 • Filmiki i prezentacje o Instytucie i działalności studentów, w tym Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Joachima Lelewela
 • Prezentacja wyboru osiągnięć naukowych pracowników Instytutu
 • Pokazy i konkursy

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 7)
organizator: Instytut Techniki

Pokazy robotów, druku i skanowania 3D


godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 9)
organizator: Instytut Fizyki

Pokazy fizyczne i astronomiczne:

 • doświadczenia z elektryczności i elektrostatyki
 • lewitujące magnesy
 • silniki cieplne
 • atrakcyjne prezentacje reguł rządzących zjawiskami przyrodniczymi
 • obserwacja plam słonecznych za pomocą lunety (przed Uczelnią – o ile dopisze pogoda)

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 11)
organizator: Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

 • Szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie (BLS, AED)
 • Pokazy Kraw-Magi
 • Konkursy

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 12)
organizator: Instytut Geografii

 • godz. 9.00–14.00: 
  • Prezentacja oferty, porady dotyczące rejestracji i rekrutacji na studia w Instytucie Geografii oraz spotkanie ze studentami geografii, gospodarki przestrzennej oraz turystki i rekreacji
  • Spotkanie z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego Geografów
  • Pokaz slajdów, zdjęć z badań naukowych realizowanych przez pracowników Instytutu Geografii (m.in. „Arktyka a zmiany klimatu”)
  • Pokaz slajdów, zdjęć z zajęć terenowych realizowanych przez studentów Instytutu Geografii „Blaski i cienie ćwiczeń w terenie”
 • godz. 10.00-12.00: Konkurs wiedzy geograficzno-krajoznawczej „Znaszli swój kraj”
 • godz. 11.00-13.00: Warsztaty geologiczne „Z czego Kraków zbudowano”

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 13)
organizator: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Prezentacja osiągnięć i działalności kół, konkursy, pogadanki z wykładowcami i studentami


godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 14)
organizator: Instytut Politologii

 • Przybliżenie kierunków Politologia i Stosunki międzynarodowe (prezentacja dotycząca Instytutu Politologii)
 • Przybliżenie aktywności Koła Naukowego Studentów Instytutu Politologii (prezentacja dotycząca KNSIP)
 • Konkurs „Polityka z przymrużeniem oka”
 • Spotkania z wykładowcami i studentami

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 15)
organizator: Instytut Biologii

 • Zapachowe memory
 • Peeling do ust
 • Quiz biologiczny
 • Przedstawienie sylwetki absolwenta z uwzględnieniem przygotowania zawodowego i perspektyw zatrudnienia
 • Rozmowy ze studentami z Koła Naukowego Przyrodników

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 16)
organizator: Instytut Biologii

 • Najnowsze narzędzia informatyczne w służbie biologii: Co można wyczytać z ludzkiego genomu? Jak symulować chorobę na komputerze? W czym informatyk może pomóc biologowi
 • Charakterystyka wybranych przedmiotów specjalistycznych
 • Przedstawienie sylwetki absolwenta z uwzględnieniem przygotowania zawodowego i perspektyw zatrudnienia
 • Prezentacje sprzętu i akcesoriów do wykonywania zabiegów stosowanych w odnowie biologicznej
 • Konsultacje z pracownikami Gabinetu Odnowy Biologicznej, kadrą dydaktyczną i studentami (stoisko H)

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 17)
organizator: Filologia angielska

Mini quizy ze znajomości języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych


godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 18)
organizator: Instytut Neofilologii: Filologia germańska

Quizy i zabawy ze znajomości kultury krajów niemieckiego obszaru językowego


godz. 9.00–14.00
ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 25)
organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej

 • Mini warsztaty z polskiego języka migowego (PJM)
 • Filmy z dialogami w polskim języku migowym w tle 
 • Prezentacja multimedialna o Instytucie Pedagogiki Specjalnej
 • Pomoce dydaktyczne (np. książki, gry dydaktyczne, podręczniki)
 • Broszury informacyjne
 • „Mini-pakiet surdopedagoga” (alfabet daktylograficzny, liczebniki główne, „Migajmy razem”)

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko A)
organizator: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Indywidualne rozmowy z konsultantami BON, prezentacja oferty dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb osób z niepełnosprawnością


godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko B)
organizator: Akademickie Biuro Karier

Konsultacje z doradcami zawodowymi:

 • informacje o bieżącym rynku pracy
 • wsparcie w procesie przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • możliwość umówienie się na indywidulane konsultacje
 • tematyka warsztatów i szkoleń organizowanych przez ABK
 • informacje o realizowanych projektach
 • testy predyspozycji zawodowych

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko C)
organizator: Samorząd Studentów

Konkursy z nagrodami, testy psychologiczne, materiały promocyjne


godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko D)
organizator: Centrum Języków Obcych

Quizy z nagrodami, informacje na temat organizowanych kursów, poziomów językowych


godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko E)
organizator: Biuro Współpracy Międzynarodowej

Prezentacje dostępnych programów współpracy międzynarodowej oraz ofert wymiany studenckiej


godz. 9.0014.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko F)
organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego

 • godz. 9.0014.00: Zabawa typu Escape Room „Pokój zagadek”. Zespołowa gra logiczna, polegająca na rozwiązaniu ciągu zagadek w zamkniętym pokoju i odnalezieniu hasła-klucza, które umożliwia wyjście z pomieszczenia (max. ilość osób w grupie: 5–6; czas trwania rozgrywki dla jednej grupy: godzina). Zbiórka przy stoisku Biblioteki Głównej: godz. 11.00, godz. 12.00, godz. 13.00.
  *obowiązują zapisy pod adresem: sekrnauk@up.krakow.pl
 • godz. 9.0014.00: Zwiedzanie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego. Zbiórka przy stoisku Biblioteki Głównej: godz. 10.00, godz. 11.00, godz. 12.00, godz. 13.00.
  *obowiązują zapisy pod adresem: sekrnauk@up.krakow.pl

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko H)
organizator: Centrum Sportu i Rekreacji

 • Pokazy salsy (grupa Michała Karasińskiego)
 • Pokazy Zumba® Fitness (Annick Półtorak Team)
 • Brazilian Samba Show (Murilo Marrom z Salvador de Bahia)
 • Informacje dotyczące zajęć z wychowania fizycznego, sportów do wyboru, sekcje sportowe
 • Konsultacje z pracownikami Gabinetu Odnowy Biologicznej, kadrą dydaktyczną i studentami

godz. 9.00-14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko I)
organizator: Niezależne Zrzeszenie Studentów

 • Konkursy z nagrodami
 • Prezentacje multimedialne
 • Mini wystawy zdjęć i pamiątek NZS z dawnych lat


godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, hol na I piętrze przed wejściem do Instytutu Matematyki
organizator: Instytut Matematyki

Warsztaty „Świat gier matematycznych i logicznych”


godz. 9.15–13.35
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 350
organizator: Katedra Psychologii

 • godz. 9.15–10.15: Warsztaty „Co wiesz o sobie? – nietypowe testy psychologiczne” (Anna Gajur, Aleksandra Kloc, Kaja Kuź, Magdalena Szawara)
  Wydaje Ci się, że wiesz o sobie już wiele, a jednak wciąż samego siebie zaskakujesz? Zastanawiasz się, jakie siły kierują Tobą przy dokonywaniu wyborów i jak właściwie działa cały mechanizm podejmowania decyzji? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te i wiele więcej pytań oraz jeżeli – mimo tego, że znasz siebie jak nikt inny, czujesz, że wciąż jest Ci mało, zapraszamy!
  Czas trwania: ok. 60 minut
 • godz. 10.20–10.40: Warsztaty „Mnemotechniki” (Sara Janas, Krzysztof Kubowicz)
  Czas trwania: ok. 20 min
 • godz. 10.45–11.05: Warsztaty „Neurotajemnice” (Anna Golonka, Barbara Wójcik) 
  Czas trwania: ok. 20 min
 • godz. 11.10–11.30: Warsztaty „Najciekawsze badania psychologii społecznej – czyli jacy rzeczywiście jesteśmy?” (Magdalena Waligóra, Wojciech Turek) 
  Czas trwania: ok. 20 min
 • godz. 11.35–13.35: Warsztaty „Rozpoznać kłamcę” (Adrianna Schneider, Kamila Przytuła, Monika Bal)
  Warsztaty mają na celu zapoznanie osób uczestniczących w dniach otwartych z tematyką związaną z psychologicznymi aspektami detytywistyki takimi jak: klasyczne teorie osobowości, zaburzenia osobowości, klasyczne teorie emocji, mikroekspresja mimiczna, odczytywanie kłamstw i rozpoznawanie kłamców. Zajęcia będą składać się z części teoretycznej/wykładowej połączonej z częścią praktyczną, podczas której uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać nabyte umiejętności w przygotowanych dla nich zadaniach. 
  Czas trwania: ok. 60 minut część teoretyczna; ok. 60 minut część praktyczna

godz. 10.00–12.15
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 421N
organizator: Instytut Informatyki

 • godz. 10.00–11.00: Warsztaty „Wprowadzenie do grafiki 3D”
 • godz. 11.30–12.15: Warsztaty „Kryptowaluty – podstawy i typy na 2018 r.”

godz. 10.00–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 10
organizator: Instytut Techniki

Warsztaty „Zaprojektuj własną przypinkę”
*obowiązują zapisy pod adresem: mjzajac@up.krakow.pl


godz. 10.00–12.45
miejsce: ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka
organizatorzy: Instytut Neofilologii – Filologia Hiszpańska

Prezentacje i konkursy przygotowane przez wykładowców filologii hiszpańskiej:

 • godz. 10.00–10.15: Powitanie. Charakterystyka studiów na filologii hiszpańskiej I i II stopnia. Perspektywy zawodowe (dr hab. Marta Cichocka)
 • godz. 10.15–10.30: Pan, ser i rana – polsko-hiszpańskie niespodzianki językowe (mgr Weronika Urbanik-Pęk)
 • godz. 10.30–11.00: Filologia na wesoło. Hispanistyczne konkursy i zabawy (mgr Olga Grzyś, mgr Ángela Artero Navarro)
 • godz. 11.00–11.30: Informacyjno-artystyczne spotkanie z Iberystycznym Kołem Naukowym COrazón (prof. UP dr hab. Nina Pluta)
 • godz. 11.30–12.15: Rodzina Czartoryskich i jej związki z Hiszpanią z „Damą z Łasiczką” w tle (dr hab. prof. UP Barbara Obtułowicz)
 • godz. 12.15–12.45: Polska oczami Hiszpanów, Hiszpania oczami Polaków – o różnicach kulturowych i ich pokonywaniu, prezentacja i dyskusja z udziałem zagranicznych gości (prowadzą dr Ewelina Topolska, prof. UP dr hab. Nina Pluta)

godz. 9.30–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 30 i 213
organizator: Instytut Filozofii i Socjologii

 • godz. 9.30–10.15: „Przemoc, religia i popkultura. Jak komunikuje się z nami państwo islamskie?” (dr Grzegorz Kubiński) – sala 213
 • godz. 10.00–10.45: „Dlaczego warto być humanistą?” (prof. dr hab. Janusz A. Majcherek) – sala 30
 • godz. 10.15–11.00: „Rozmowa zamiast kłótni” (dr Tomasz Cyrol) – sala 213
 • godz. 10.45–11.30: „Komunikacja niewerbalna w biznesie” (dr Mateusz Szast) – sala 30
 • godz. 11.00–11.45: „Pierwszy etyk Sokrates” (dr Anna Szklarska) – sala 213
 • godz. 11.30–12.15: „Zbrodnia i kara. Dlaczego ludzie popełniają przestępstwa i jak na nie reagować?” (dr hab. Wojciech Dadak, prof. UP, dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk ) – sala 30
 • godz. 11.45–12.30: „Szantaż, kłamstwo, manipulacja. Do czego służy etyka negocjatorom?” (dr Marcin Urbaniak) – sala 213
 • godz. 12.30–13.00: „Po co komu logika?” (dr Dariusz Dąbek) – sala 213

godz. 10.30–11.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 119
organizator: Instytut Nauk o Wychowaniu

Wykład „Morfologia bajki Władimira Proppa a współczesne seriale kryminalne” (dr Anna Mróz)
*obowiązują zapisy pod adresem: promocja@up.krakow.pl


godz. 11.00–11.20
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 344
organizator: Instytut Nauk o Informacji

Wykład „Architekt informacji: kto, co i dlaczego?” (dr Stanisław Skórka)


godz. 11.00–11.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 121
organizator: Instytut Matematyki

Uniwersalny ciąg Thuego-Morse'a, sala 121,
Wykład popularyzujący matematykę wygłoszony zostanie przez dr. Karola Gryszkę.


godz. 11.00–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 324N
organizator: Instytut Biologii

 • Wpływ światła na fotomorfogenezę roślin (kiełkowanie, fototropizm, kwitnienie)
 • Pomiar natężenia fotosyntezy analizatorem gazowym podczerwieni
 • Obrazowanie fluorescencji chlorofilu
 • Wpływ barwy i natężenia światła na intensywność fotosyntezy
 • Właściwości barwników (chlorofil, karotenoidy, antocyjany)

Ilość osób ograniczona.


godz. 11.00–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 210N
organizator: Instytut Biologii

 • Strącanie osadów wodorotlenków i soli
 • Reakcje katalityczne

Ilość osób ograniczona.


godz. 11.20–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 344
organizator: Instytut Nauk o Informacji

Wykład „Patrz uważnie! O tym w jaki sposób zwodzi nas fotografia” (dr Małgorzata Lebda)


godz. 11.30–12.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 109
organizator: Instytut Nauk o Wychowaniu

Warsztaty „Wyobraźnia ciała. Warsztaty dramy” (mgr Kinga Sobieszczańska)
*obowiązują zapisy pod adresem: promocja@up.krakow.pl


godz. 11.30–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 119 i 120
organizator: Filologia angielska

 • godz. 11.30–12.00: Krótkie warsztaty z fonetyki j. angielskiego – sala 120
 • godz. 11.30–13.00: Lekcje pokazowe (Koło Studencko-Nauczycielskiej Edukacji Cyfrowej SNEC) – sala 119
 • godz. 12.00–13.00: Lekcje pokazowe (Koło Studencko-Nauczycielskiej Edukacji Cyfrowej SNEC) – sala 120

*obowiązują zapisy pod adresem: anna.scibior-gajewska@up.krakow.pl


godz. 12.00–12.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 114
organizator: Instytut Matematyki

Uniwersalny ciąg Thuego-Morse'a, sala 114,
Wykład popularyzujący matematykę wygłoszony zostanie przez dr. Karola Gryszkę.


godz. 12.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, hol na V piętrze przed wejściem do Instytutu Geografii
organizator: Instytut Geografii

Autorska gra planszowa „Kompozycja przestrzenna”


godz. 12.15–14.15
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 353
organizator: Instytut Nauk o Informacji

Warsztaty „Typograficzne ID – warsztaty projektowania wizytówek” (dr Magdalena Koziak-Podsiadło)
*obowiązują zapisy pod adresem e-mail: magdalena.koziak-podsiadlo@up.krakow.plgodz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podbrzezie 3
organizator: Wydział Sztuki

Otwarte Pracownie. Zwiedzanie pracowni fotografii, animacji, grafiki cyfrowej, projektowania graficznego

kierunek: Digital Design

 • godz. 9.00–11.30: Modelowanie i animacja 3D (mgr Jacek Złoczowski) – sala 66
 • godz. 9.00–11.30: Prototypowanie rozwiązań dla przestrzeni publicznej (dr Michał Hyjek) – sala 67
 • godz. 12.00–14.00: Projektowanie graficzne (mgr Karol Wojdyła) – sala 67
 • godz. 12.00–14.00: Prototypowanie rozwiązań dla przestrzeni publicznej (dr Michał Hyjek) – sala 61

kierunek: Grafika

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia artystyczna (dr Przemysław Liput) – sala 50/52
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia fotografii (dr Mirosław Niesyto) – sala 53/54
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia grafiki cyfrowej (mgr Magdalena Lazar) – sala nr 68

kierunek: Sztuka i media

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia fotografii narracyjnej (dr Małgorzata Łuczyna) – sala 62, 73, 74
 • godz. 12.00–14.00: Interdyscyplinarne laboratorium fotografii (dr Beata Długosz) – sala 73, 74

kierunek: Wzornictwo

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia komunikacji wizualnej (mgr Monika Chrabąszcz-Tarkowska) – sala 68
 • godz. 12.00–14.00: Techniki foto i video (mgr Daniel Światły) – sala 69
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia barwy i światła (dr hab. prof. UP Alicja Panasiewicz) – sala 72

kierunek: Art & Design – studia II stopnia (magisterskie)

 • godz. 9.00–11.30: Fotografia artystyczna (dr hab. prof. UP Halina Cader) – sala 53/54
 • godz. 12.00–14.00: Animacja (dr Przemysław Liput) – sala 50/52
 • godz. 12.00–14.00: Grafika cyfrowa (mgr Magdalena Lazar) – sala 69

Podczas zwiedzania pracowni będzie również możliwość konsultacji przyniesionych prac. 


godz. 11.30–13.30
miejsce: ul. Podbrzezie 3, sala 4
organizator: Koło naukowe GR.UP'a

Warsztaty „Logotypy – współczesna forma i funkcja”
*obowiązują zapisy (do dnia 13 marca) pod adresem: grupagrafikow.up@gmail.com

Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego z Wydziału Sztuki zaprasza na warsztaty, których tematem będą logotypy. Podczas warsztatów pokazane zostaną logotypy, które stały się elementem identyfikacji wizualnej, ich współczesna forma i funkcja. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję sami popracować z literą i jej wizualną formą. Warsztat będzie miał charakter teoretyczny i praktyczny.godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Mazowiecka 43
organizator: Wydział Sztuki

Otwarte Pracownie. Zwiedzanie pracowni malarstwa, rysunku, wzornictwa, grafiki warsztatowej (litografia, wklęsłodruk, linoryt, serigrafia)

kierunek: Animacja kultury w przestrzeni społecznej

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia malarstwa (dr hab. Marek Batorski) – sala 18
 • godz. 9.00–11.30: Pracownia rysunku (prof. dr hab. Piotr Jargusz) – sala 3
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia malarstwa (prof. Stanisław Sobolewski) – sala 6, 18
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia ilustracji książkowej (prof. dr hab. Piotr Jargusz) – sala 8

kierunek: Grafika

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia grafiki warsztatowej – wklęsłodruk (dr hab. prof. UP Marcin Pawłowski) – sala 1
 • godz. 9.00–11.30: Pracownia grafiki warsztatowej – sitodruk (dr Stanislaw Cholewa) – sala 9
 • godz. 9.00–11.30: Pracownia grafiki warsztatowej – linoryt (dr hab. prof. UP Jan Bujnowski) – sala 8
 • godz. 9.00–14.00: Pracownia grafiki warsztatowej – litografia (dr Wojciech Sobczyk) – sala 2
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia grafiki warsztatowej – wklęsłodruk (dr Stanisław Cholewa) – sala 1

kierunek: Malarstwo

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia malarstwa (prof. Stanisław Sobolewski) – sala 6, 16
 • godz. 9.00–11.30: Pracownia malarstwa (dr hab. Marek Batorski) – sala 18
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia rysunku (dr Łukasz Murzyn) – sala 16

kierunek: Wzornictwo

 • godz. 9.00–11.30: Rysunek prezentacyjny (mgr Natalia Jurczak-Noga) – sala 11

kierunek: Art & Design – studia II stopnia (magisterskie)

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia grafiki warsztatowej – wklęsłodruk (dr hab. prof. UP Marcin Pawłowski) – sala 1
 • godz. 12.00–14.00: Projektowanie produktu (dr hab. Bartosz Mucha) – sala 12

Podczas zwiedzania pracowni będzie również możliwość konsultacji przyniesionych prac.godz. 10.00–14.00
miejsce: ul. Ingardena 4, Klub Studencki „Bakałarz”
organizator: Klub Studencki „Bakałarz”

 • godz. 10.00–12.00: Warsztaty „Podróż, czyli szkoła w terenie” (mgr Marek Żołądek)
  Jak się przygotować do podróży w najdalsze zakątki Ziemi? O czym pamiętać podczas wypraw w różnorodne strefy krajobrazowe od Arktyki do Równika? Jak wygląda wyprawa w Himalaje? To tylko niektóre miejsca o których dowiemy się więcej podczas warsztatów. Zapraszamy na edukacyjną podróż po zróżnicowanych obszarach na 6 kontynentach.
 • godz. 12.00–14.00: Warsztaty „Tajniki pracy realizatora” (Denis Amirov)
  Podczas warsztatów sprawdzimy jak wygląda realizacja światła oraz dźwięku. Jak przygotować od strony technicznej koncert, spektakl teatralny lub inne wydarzenie na klubowej scenie? Czy praca DJ’a to tylko właściwy dobór playlisty? O czym należy pamiętać podczas pracy w radiu? Odpowiedzi na m. in. takie pytania będzie można znaleźć podczas warsztatów.

*obowiązują zapisy pod adresem e-mail: bakalarz@up.krakow.plgodz. 13.00–15.00
miejsce: os. Stalowe 17
organizator: Instytut Pracy Socjalnej

Warsztaty „Poradnictwo i orientacja zawodowa w pracy socjalnej” (dr Gertruda Wieczorek)
*obowiązują zapisy pod adresem: promocja@up.krakow.pl

Informacje dotyczące Dnia Otwartego można uzyskać w Biurze Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego.

telefon 12 662 61 67
promocja@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, pok. 28
30-084 Kraków, Polska

 

Lokalizacja i dojazd