Konferencja naukowa „Teodora Lektora Historia Kościelna – gatunek, tradycja, tekst”

Termin:  1–3 czerwca 2017 r.

Miejsce obrad:   Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Historii i Archiwistyki, ul. Podchorążych 2, Kraków, sala 337

Organizator:  Katedra Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  Program (PDF 766 KB)

Lichenologia wczoraj i dziś w dziesiątą rocznicę śmierci Prof. dr. hab. Józefa Kiszki

Termin:  24 marca 2017 r.

Miejsce obrad:  Instytut Biologii, sala A1 (aula - nowy budynek), ul. Chmiela 2

Organizatorzy:  Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Zakład Botaniki

Dokumenty:  Zaproszenie i program (PDF 752 KB)

8. Międzynarodowa Konferencja „Research in Didactics of the Sciences – DidSci”

Termin:  27–29 czerwca 2018 r.

Organizator:  Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Strona internetowa:  didsci2018.up.krakow.pl

14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w rozwoju układów regionalnych”

Konferencja połączona z 10. Jubileuszowym Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości

Termin:  9–10 października 2017 r.

Miejsce obrad:   Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  

 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Wydawnictwo „Nowa Era”
 • Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie

Strona internetowa:  www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl

Zaproszenie (PDF 388 KB)

Białostockie „Kontrasty”: historia – przekaz – recepcja

Termin:  25–26 maja 2017 r.

Miejsce obrad:  Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Organizatorzy:  

 • Zespół Badań Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku
 • Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku
 • Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  

33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych”

Termin:  4–5 grudnia 2017 r.

Miejsce obrad:  Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  

 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki
 • Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie

Materiały:  

Strona internetowa:  www.industry.up.krakow.pl

Eighth Meeting on Hot Subdwarfs and Related Objects („Gorące podkarły oraz inne obiekty rozszerzonej gałęzi horyzontalnej”)

Termin:  10–14 lipca 2017 r.

Organizatorzy:  Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Strona internetowa:  www.sdob.up.krakow.pl