Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla nauczycieli „Mediacje szkolne”, które odbędzie się w dniach 12-14 maja 2017 r. (40 godz.) w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie Uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności rozwiązywania konfliktów w szkole, skutecznej komunikacji i negocjacji z uczniem oraz warsztatu pracy mediatora szkolnego. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 680 zł/os. Termin zgłoszeń mija 30 kwietnia 2017 r.

Zakres tematyczny:

  1. Podstawy psychologii konfliktów szkolnych.
  2. Podstawy komunikacji w mediacjach szkolnych.
  3. Mediacje oświatowe, szkolne i rówieśnicze.
  4. Podstawy prawne mediacji w szkole.
  5. Zasady mediacji i etyka mediatora szkolnego.
  6. Monolog mediatora szkolnego i etapy mediacji
  7. Techniki mediacyjne.
  8. Szkolne Kluby Mediatora.
  9. Trening umiejętności mediacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Więcej informacji o prowadzonych kursach, szkoleniach znajduje się na stronie internetowej Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego