Kierownik
mgr Jan Kałużny
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 101
telefon 12 662 60 43
jan.kaluzny@up.krakow.pl

 

Zastępca Kierownika
mgr inż. Alicja Król
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 102
telefon 12 662 63 28
alicja.krol@up.krakow.pl