31 października 2018 r. – godziny rektorskie

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia prof. dr. hab. Bogusława Skowronka 31 października 2018 r. od godziny 13.00 obowiązują godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.